Thứ Năm, 18/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Lễ khai mạc Hội nghị Hiệp thương thống nhất đất nước tại Thành phố Sài Gòn - Gia Định, ngày 15-11-1975.

Kỳ họp thứ Nhất, quốc hội khóa VI thông qua các Nghị quyết về đặt tên nước, Quốc huy, Quốc ca, Thủ đô và chính thức đổi tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2-7-1976.

Xếp hàng mua lương thực, thực phẩm thời kỳ bao cấp ở Hà Nội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội đề ra đường lối đổi mới đất nước, Hà Nội, ngày 15-18/12/1986.

Toàn cảnh đập tràn Nhà máy Thủy điện Hoà Bình.

Xuất khẩu gạo ở cảng Sài Gòn

Lắp đặt trạm chống quá tải đường dây 500 KV ở Đà Nẵng, năm 1999.