Thứ Tư, 17/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Việt Nam thời Tiền Sử

Việt Nam thời Tiền Sử

Những lớp cư dân nguyên thuỷ, qua quá trình sinh tồn đã sáng tạo nên những nền văn hoá nổi tiếng, phát triển liên tục từ thời đại Đá cũ đến thời đại Đá mới, cách ngày nay khoảng 300.000 - 4000 năm.

Văn hóa Đông Sơn

Văn hóa Đông Sơn

Văn hóa Đông Sơn được phát hiện đầu tiên vào năm 1924 ở bên bờ sông Mã thuộc xã Đông Sơn, huyện Đông Sơn ( nay là phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa). Đây cũng là một trong những nền văn hóa nổi tiếng ở khu vực Đông Nam Á.

Triều Ngô - Đinh - Tiền Lê - Lý, Trần

Triều Ngô - Đinh - Tiền Lê - Lý, Trần

Thông qua nhiều sưu tập hiện vật quí kết hợp tư liệu và hình ảnh của các công trình tôn giáo thời Trần, phòng trưng bày giới thiệu những thành tựu phát triển rực rỡ của nước Đại Việt tk 13 - 14 trên nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hoá, nghệ thuật, tôn giáo

Óc Eo - Phù Nam

Óc Eo - Phù Nam

Văn hoá Óc Eo là một nền văn hoá nổi tiếng trong lịch sử dân tộc được học giả người Pháp – Louis Malleret phát hiện đầu tiên vào những năm 40 của thế kỷ 20 tại Gò Óc Eo, (Vọng Thê, Thoại Sơn, An Giang). Địa danh trên đã trở thành tên gọi của một nền văn hoá lớn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.