Chủ Nhật, 14/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Một số đồ dùng sinh hoạt và lao động được nhân dân Việt Nam làm từ xác máy bay Mỹ

Hiện vật- tư liệu