Thứ Năm, 18/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Giới thiệu chung

Đây là sưu tập hiện vật thể khối lớn trưng bày ngoài trời có niên đại từ thời Lý đến thời Nguyễn, với nhiều loại hình phong phú như: bia ký, tượng thờ, tháp thờ, trang trí kiến trúc... với chất liệu bền vững như: đá, đất nung, gốm... với các đề tài trang trí rồng, phượng, mây, hoa lá, chim thú, chiến binh, vũ nữ ... mang đặc trưng nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa qua từng triều đại cũng như sự tiếp thu có chọn lọc những yếu tố văn hóa Trung Hoa, Ấn Độ, Champa... để tạo nên nét riêng của văn hóa Đại Việt, góp phần làm phong phú kho tàng di sản văn hóa Việt Nam.

Sưu tập hiện vật thời Lý - Nguyễn (từ thế kỷ 11 đến giữa thế kỷ 20)

Bảo vật quốc gia

Hiện vật- tư liệu