Thứ Sáu, 17/05/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Giới thiệu

Văn hóa Đồng Nai (Tiền Óc Eo) là tên gọi chung cho các di tích thuộc thời đại kim khí nằm trong vùng hạ lưu sông Đồng Nai. Các công cụ và vũ khí sắt được phát hiện ở các di tích thuộc văn hóa Đồng Nai chủ yếu được tìm thấy trong ngôi mộ vò với nhiều loại hình khác nhau. Cư dân văn hóa Đồng Nai chủ yếu cư trú trên nhà sàn; họ đã biết luyện sắt, chế tác trang sức, làm gốm,… Đặc biệt là đồ trang sức bằng thủy tinh, đá quý và các đồ trang sức được chế tác tinh xảo bằng vàng đã phản ánh sự phát triển kinh tế, văn hóa, phong tục tập quán... sự giao lưu với những nền văn hóa xung quanh của văn hóa Đồng Nai.

Sưu tập trang sức, văn hóa Đồng Nai, khoảng 2.500 - 2.000 năm cách ngày nay

Hiện vật- tư liệu