Thứ Năm, 20/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Giới thiệu chung

Vương quốc Champa được hình thành trên cở sở phát triển của văn hóa Sa Huỳnh cùng sự tiếp thu mạnh mẽ các văn hóa lớn (Ấn Độ, Trung Hoa, Đại Việt, Óc Eo - Phù Nam, vùng Đông Nam Á…). Vương quốc này tồn tại và phát triển liên tục từ năm 192 đến năm 1832 qua các tên gọi Lâm Ấp, Hoàn Vương, Chiêm Thành, Champa với cương vực kéo dài từ Quảng Bình đến Bình Thuận ngày nay. Trong lịch sử, vương quốc Champa phát triển rất phồn thịnh về kinh tế, văn hoá - xã hội. Cư dân Champa xưa đã để lại cho nhân loại những ngôi đền tháp đất nung độc đáo, những tác phẩm điêu khắc (tượng, phù điêu) tuyệt mỹ. Với gần 100 tác phẩm nghệ thuật gồm 2 nhóm: nhóm hiện vật điêu khắc đá (hiện vật có minh văn và nhóm tượng tròn, phù điêu) và nhóm hiện vật kim loại (đồ thờ và đồ trang sức)... có niên đại từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 16, đã phản ánh phần nào đời sống sinh hoạt, tôn giáo, tín ngưỡng của cư dân Champa trong lịch sử.

Sưu tập nghệ thuật Champa (từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 16)

Hiện vật- tư liệu