Chủ Nhật, 23/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Sơ đồ tham quan tầng 2
Văn hóa Óc Eo - Phù Nam (từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 7)Sưu tập nghệ thuật Champa (từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 16)Sưu tập hiện vật nghệ thuật đầu thế kỷ 20Việt Nam từ thế kỷ 10 đến giữa thế kỷ 20Việt Nam từ thế kỷ 10 đến giữa thế kỷ 20Việt Nam từ thế kỷ 10 đến giữa thế kỷ 20Việt Nam từ thế kỷ 10 đến giữa thế kỷ 20Việt Nam từ thế kỷ 10 đến giữa thế kỷ 20