Thứ Tư, 17/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Lịch sử Việt Nam từ thời tiền sử đến hết triều Nguyễn (1945)

Lịch sử Việt Nam từ thời tiền sử đến hết triều Nguyễn (1945)

Với diện tích 200 m2 và khoảng hơn 1000 hiện vật, phòng trưng bày này giới thiệu các giai đoạn phát triển của thời kỳ Tiền sử trên đất Việt Nam. Những lớp cư dân nguyên thuỷ, qua quá trình sinh tồn đã sáng tạo nên những nền văn hoá nổi tiếng, phát triển liên tục từ thời đại Đá cũ đến thời đại Đá mới, cách ngày nay khoảng 300.000 - 4000 năm.

Lịch sử Việt Nam từ giữa thế kỷ 19 tới nay

Lịch sử Việt Nam từ giữa thế kỷ 19 tới nay

Giới thiệu chung Tòa nhà tại 216 Trần Quang Khải (Bảo tàng Cách mạng Việt Nam trước đây) được xây dựng năm 1917 là trụ sở của Sở Thương chính Đông Dương. Năm 1954, miền Bắc giải phóng, Hội đồng Chính phủ, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định cải tạo và chuyển đổi nơi này thành Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, trưng bày về lịch sử Việt Nam từ giữa thế kỷ 19 đến ngày nay. Sau 5 năm xây dựng nội dung, Bảo tàng chính thức khánh thành, mở cửa đón khách tham quan vào ngày 6/1/1959.