Thứ Tư, 17/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Công tác đào tạo

Kể từ ngày chính thức thành lập, ngày 26/9/2011, BTLSQG đã nỗ lực triển khai sắp xếp, ổn định bộ máy tổ chức, đào tạo cán bộ quản lý và chuyên môn, hoạt động đúng hướng, năng động, sáng tạo và hiệu quả. Với nguồn nhân lực dồi dào (gồm 234 cán bộ viên chức, đa phần đều có trình độ đại học và trên đại học, với 4 Tiến sĩ, 44 Thạc sĩ và hàng chục Nghiên cứu sinh, học viên Cao học) được biên chế trong 16 phòng, ban, BTLSQG đang hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, từng bước phát triển và lớn mạnh để trở thành một trung tâm nghiên cứu và giáo dục về lịch sử, văn hóa thông qua các hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, lưu giữ, bảo quản, trưng bày và phát huy giá trị các di sản văn hóa của dân tộc.

Bảo tàng đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo và nâng cao trình độ cho cán bộ, nhất là các cán bộ trẻ, có năng lực để tạo nguồn nhân lực kế cận, đáp ứng nhu cầu đổi mới của bảo tàng, của xã hội trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Bảo tàng đã cử nhiều cán bộ tham gia các khóa đào tạo trên đại học tại các viện nghiên cứu, trường đại học danh tiếng trong nước; cử cán bộ đi nghiên cứu, học tập, trao đổi công tác chuyên môn tại nhiều nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Pháp, Bỉ…; thường xuyên tổ chức các khóa bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng mềm... cho đội ngũ cán bộ, viên chức.

Hàng năm, BTLSQG thường xuyên phối hợp tổ chức các khóa, lớp tập huấn về khảo cổ học, phục chế, phục dựng, bảo quản hiện vật…góp phần nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ bảo tàng trong cả nước.

1

Lớp tập huấn bảo quản hiện vật gốm và tranh sơn dầu do các chuyên gia Bỉ giảng dạy, năm 2012.

2

Tập huấn kỹ năng giao tiếp cho cán bộ, viên chức BTLSQG.

Hệ thống trưng bày, kho bảo quản và thư viện của Bảo tàng đã trở thành giảng đường thứ hai của nhiều sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam và quốc tế. Nhiều cán bộ có trình độ chuyên môn sâu của bảo tàng đã trực tiếp tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, hướng dẫn nhiều luận án cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ thuộc các chuyên ngành khác nhau trong lĩnh vực khoa học xã hội.

3

Đoàn cán bộ Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc khai thác tư liệu, hình ảnh tại phòng Tư liệu-Thư viện BTLSQG.