Thứ Bảy, 15/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

12/10/2021 11:20 1238
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)

Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Thị Thu Hoan

Đổi mới trưng bày chuyên đề cuả Bảo tàng Lịch sử Quốc gia: Những tín hiệu tích cực ban đầu/DataFiles/2021/10/News/Tiếng Việt/12.10.2021/Thong bao khoa hoc/Doi moi trung bay chuyen de cua BTLSQG.pdf

Nguyễn Khắc Sử

Văn hóa Hòa Bình ở Việt Nam sau gần một thế kỷ phát hiện và nghiên cứu/DataFiles/2021/10/News/Tiếng Việt/12.10.2021/Thong bao khoa hoc/Van hoa Hoa Binh sau... Nguyen Khac Su.pdf

Phạm Thanh Sơn

Thiên Thạch và một số vấn đề trong xác định tuổi công cụ ghè đẽo ở di chỉ Làng Vạc (Nghệ An)/DataFiles/2021/10/News/Tiếng Việt/12.10.2021/Thong bao khoa hoc/Thien thach va mo so van de... Pham Thanh Son.pdf

Nguyễn Văn Đoàn

Nét đặc sắc của nhóm Bảo vật quốc gia văn hóa Đông Sơn lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia/DataFiles/2021/10/News/Tiếng Việt/12.10.2021/Thong bao khoa hoc/Net dac sac cua nhom Bao vat Quoc gia... Nguyen Van Doan.pdf

Uông Trung Hòa, Trịnh Xuân Hùng

Di tích mộ táng Tà Lú - Một phát hiện khảo cổ độc đáo ở Bình Thuận/DataFiles/2021/10/News/Tiếng Việt/12.10.2021/Thong bao khoa hoc/Di tich mo tang.pdf

Trần Quang Năm, Phạm Bảo Trâm, Trương Đắc Tứ

Dấu tích kiến trúc Champa ở huyện Kroong Bông, tỉnh Đắc Lắk/DataFiles/2021/10/News/Tiếng Việt/12.10.2021/Thong bao khoa hoc/Dau tich kien truc Champa.pdf

Lê Ngọc Hùng, Chu Mạnh Quyền

Kết quả đào thám sát di tích lò gốm Thanh Khơi (Gia Lộc, Hải Dương) năm 2019/DataFiles/2021/10/News/Tiếng Việt/12.10.2021/Thong bao khoa hoc/Ket qua dao tham sat.pdf

Hoàng Ngọc Chính

Vai trò của Mặt trận Việt Minh trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945/DataFiles/2021/10/News/Tiếng Việt/12.10.2021/Thong bao khoa hoc/Vai tro cua Mat tran Viet Minh... Hoang Ngoc Chinh.pdf

Phan Tuấn Dũng

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh: Từ Pác Bó cách mạng đến Quảng trường Ba Đình lịch sử/DataFiles/2021/10/News/Tiếng Việt/12.10.2021/Thong bao khoa hoc/Lanh tu Nguyen Ai Quoc... Phan Tuan Dung.pdf

Chu Đức Tính

Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào dân tộc thiểu số/DataFiles/2021/10/News/Tiếng Việt/12.10.2021/Thong bao khoa hoc/Chu tich HCM voi dong bao thieu so.pdf

Nguyễn Trọng Lượng

Sưu tập hiện vật về công tác phòng, chống dịch Covid - 19 ở Việt Nam/DataFiles/2021/10/News/Tiếng Việt/12.10.2021/Thong bao khoa hoc/Suu tap hien vat ve cong tac... Nguyen Trong Luong.pdf

Nguyễn Thị Thu Hoan, Hoàng Quốc Việt

Một số vấn đề về Ứng dụng công nghệ trong trưng bày ở các bảo tàng Việt Nam/DataFiles/2021/10/News/Tiếng Việt/12.10.2021/Thong bao khoa hoc/Mot so van de ung dung cong nghe.pdf

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ: