Thứ Sáu, 19/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/04/2018 14:49 2410
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)

Đinh Quỳnh Hoa

Sưu tập đồ thờ bằng gỗ sơn son thếp vàng thời Nguyễn tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Lê Đức Vịnh

Hoạt động quản lý trưng bày ngoài trời 5 năm nhìn lại

Nguyễn Đình Chiến, Đinh Ngọc Triển

Tìm hiểu các bảo vật thuộc văn phòng tứ bảo trong cung vua Nguyễn

Nguyễn Mạnh Thắng, Chu Mạnh Quyền

Đồ trang sức tại di tích Bãi Cọi (Nghi Xuân, Hà Tĩnh)

Nguyễn Quốc Bình

Phương tiện trang thiết bị hiện đại trong trưng bày bảo tàng thực trạng và giải pháp

Nguyễn Thị Thu Hoan

Câu lạc bộ em yêu lịch sử và giờ học lịch sử của Bảo tàng Lịch sử quốc gia mô hình cần được nhân rộng

Nguyễn Thị Thúy Hà, Hoàng Ngọc Chính, Chu Văn Lộc, Vũ Thùy Dương

Nghiên cứu, đánh giá nguồn tài liệu lưu trữ nghe nhìn tại Phòng tư liệu - thư viện, Bảo tàng Lịch sử quốc gia

TS.Nguyễn Văn Cường

Bảo tàng Lịch sử quốc gia khởi đầu một hành trình mới

Nguyễn Văn Đoàn, Bùi Kim Đĩnh

Gốm quan, men trắng, văn in ở Lam Kinh

Phạm Hoàng Mạnh Hà

Định chế tước phong thời Lê Thánh Tông

Phạm Quốc Quân

Thạp đồng loại hình bản sắc của văn hóa Đông Sơn

Trình Năng Chung

Mối quan hệ giữ văn hóa Đông Sơn và văn hóa Kim Khí ở Quảng Đông (Trung Quốc)


Chia sẻ: