Thứ Ba, 23/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

03/04/2018 18:29 2202
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)

Nguyễn Hoài Nam

Bảo tàng Lịch sử quốc gia với công tác bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử cách mạng ATK Định Hóa, Thái Nguyên

Nguyễn Văn Hà

Bảo tàng Lịch sử quốc gia những dấu ấn năm 2013

Nguyễn Thị Thủy

Công tác nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung sưu tập tem tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia trong những năm qua

Nguyễn Văn Đoàn

Cụm di tích Đình - Chùa Thổ Khối giá trị và bảo tồn (Qua tư liệu cổ vật lưu giữ tại di tích)

Thanh Huyền

Đảng ủng hộ thành lập Bảo tàng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nguyễn Thị Thao Giang, Chu Mạnh Quyền

Đình Tràng trong mối quan hệ với khu di tích Thành Cổ Loa

Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Hoài Nam

Đồng chí Tổng bí thư Trần Phú qua các tư liệu, hiện vật tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Phạm Quốc Quân

Ghi chú cho một Bảo vật Quốc gia

Nguyễn Đình Chiến, Nguyễn Ái Dung

Giải mã sưu tập tiền đồng tìm được trong tàu cổ Bình Châu (Quảng Ngãi)

Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Ngọc Chất

Kết quả khảo sát một số di tích khu vực Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội)

Nguyễn Lân Cường, Lê Văn Chiến

Nghiên cứu di cốt người cổ ở Hòa Diêm qua cuộc khai quật năm 2011

Phan Tuấn Dũng

Nghiên cứu, phát huy giá trị hiện vật về công tác đảm bảo hậu cần trong chiến dịch Điện Biên Phủ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Trọng Lượng, Kim Thanh Tùng

Nhóm hiện vật tặng phẩm của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang Bảo tàng Lịch sử quốc gia mới sưu tầm

Trịnh Thị Hồng Thanh

Những bức thư của đồng chí Trường Chinh gửi cán bộ, công nhân nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp

Trần Thị Thu Hà

Sưu tập bảo của Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam xuất bản trước tháng 12/1945

hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Nguyễn Thị Huyền

Thần và khí trong tranh ký họa chiến tranh hiện vật mới sưu tầm của Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Trần Thị Liên

Trống Đông Sơn từ góc nhìn văn hóa

Lê Hải Đăng

Vài nét về khảo cổ học tiền sử Đắk Nông

Nguyễn Kim Thành

Xã hội hóa, từng bước phát triển của mô hình câu lạc bộ "Em yêu lịch sử"


Chia sẻ: