Thứ Bảy, 21/05/2022
 • Tiếng Việt
 • English
 • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Hoàng HoaThám (1836-1913)
 • 27/01/2018 23:25

Hoàng HoaThám (1836-1913)

Tác giả: Khổng Đức Thiêm; Nxb: Tri Thức; Khổ sách: 16cmx24cm; Số lượng: 752 trang; Năm: 2014.

 • 1521

Giới thiệu sách mới: “Đồ gốm sứ phát hiện ở vùng biển Việt Nam”
 • 14/12/2017 00:00

Giới thiệu sách mới: “Đồ gốm sứ phát hiện ở vùng biển Việt Nam”

Hướng tới kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2017), Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa biển Hàn Quốc phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam tổ chức trưng bày đặc biệt: “Đồ gốm sứ phát hiện ở vùng biển Việt Nam”.

 • 1574

Mô hình tổ chức nhà nước ở Việt Nam thế kỷ X-XIX
 • 29/03/2017 18:17

Mô hình tổ chức nhà nước ở Việt Nam thế kỷ X-XIX

Tác giả: Phạm Đức Anh; Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số trang: 306 tr; Năm: 2015.

 • 1746

Chiến thắng Đà Nẵng 1858-1860
 • 07/03/2017 19:47

Chiến thắng Đà Nẵng 1858-1860

Tác giả: Lê Sơn Phương Ngọc; Nxb: Từ điển Bách Khoa; Khổ sách: 14 cm x 20 cm; Số trang: 310 tr; Năm: 2013.

 • 1181

Phật viện Đồng Dương – Một phong cách của nghệ thuật Champa
 • 26/02/2017 19:24

Phật viện Đồng Dương – Một phong cách của nghệ thuật Champa

Tác giả: PGS. TS Ngô Văn Doanh; Nxb: Văn hóa – Văn nghệ; Khổ sách: 26 cm x 26 cm; Số trang: 159 tr; Năm: 2015.

 • 1166

Thuyền buồm Đông Dương
 • 19/02/2017 18:26

Thuyền buồm Đông Dương

Tác giả: J.B.Piétri; Người dịch: Đỗ Thái Bình; Nhà xuất bản: Trẻ; Khổ sách: 19 cm x 26 cm; Số trang: 210 tr; Năm: 2015.

 • 1292

Đôi bờ giới tuyến
 • 07/02/2017 19:11

Đôi bờ giới tuyến

Tác giả: TS. Hoàng Chí Hiếu; Nxb: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh; Khổ sách: 14.5 cm x 20 cm; Số trang: 255 trang; Năm: 2014.

 • 1124

Về quan hệ sách phong, triều cống Minh – Đại Việt
 • 22/01/2017 18:14

Về quan hệ sách phong, triều cống Minh – Đại Việt

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Kiều Trang; NXB: Chính trị quốc gia – Sự thật; Khổ sách: 14,5 cm x 20,5 cm; Số lượng: 483 tr; Năm: 2016.

 • 1566

Nghiên cứu, sưu tầm, quảng bá và phát huy những giá trị đặc sắc của di sản văn hóa đình làng vùng châu thổ Bắc Bộ, Việt Nam.
 • 10/01/2017 00:16

Nghiên cứu, sưu tầm, quảng bá và phát huy những giá trị đặc sắc của di sản văn hóa đình làng vùng châu thổ Bắc Bộ, Việt Nam.

Tác giả: Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam; Nxb: Thế giới; Khổ sách:18cmx24 cm; Số lượng: 301 tr; Năm: 2013.

 • 1187

Cải cách Hồ Quý Ly
 • 03/01/2017 17:47

Cải cách Hồ Quý Ly

Tác giả: Phan Đăng Thanh; Trương Thị Hòa; Nxb: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Khổ sách: 13 cm x 19 cm; Số lượng: 259 tr.; Năm: 2012.

 • 1383