Thứ Tư, 19/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

08/03/2011 11:27 3322
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Vùng đất Long Biên là vùng đất mang nhiều dấu ấn lịch sử quan trọng của đất nước, là vùng đất đã sinh ra nhiều con người đại diện cho khí phách hào hùng của dân tộc, là vùng đất của lao động và sản xuất. Bên cạnh đó con người nơi đây còn xây dựng biết bao công trình kiến trúc như đình, chùa, đền, miếu. Mặc dù có những bước thăng trầm của lịch sử, sự tàn phá của chiến tranh và huỷ hoại bởi thiên nhiên hà khắc hoặc có thời kỳ sự nhận thức của con người chưa đầy đủ về những giá trị của di sản văn hoá, nhưng đã nâng niu giữ gìn mà ngày nay trên vùng đất Long Biên này còn lưu giữ hàng chục di tích lịch sử văn hoá.Vùng đất Long Biên là vùng đất mang nhiều dấu ấn lịch sử quan trọng của đất nước, là vùng đất đã sinh ra nhiều con người đại diện cho khí phách hào hùng của dân tộc, là vùng đất của lao động và sản xuất. Bên cạnh đó con người nơi đây còn xây dựng biết bao công trình kiến trúc như đình, chùa, đền, miếu. Mặc dù có những bước thăng trầm của lịch sử, sự tàn phá của chiến tranh và huỷ hoại bởi thiên nhiên hà khắc hoặc có thời kỳ sự nhận thức của con người chưa đầy đủ về những giá trị của di sản văn hoá, nhưng đã nâng niu giữ gìn mà ngày nay trên vùng đất Long Biên này còn lưu giữ hàng chục di tích lịch sử văn hoá.

Được thành lập từ năm 2004, UBND quận Long Biên đã rất chú trọng đến công tác bảo tồn di sản văn hoá. Rất nhiều di tích lịch sử đã được tu bổ tôn tạo. Đặc biệt từ năm 2007 đến năm 2009, UBND quận Long Biên đã phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tổ chức 3 đợt khảo sát, giám định và lập hồ sơ cho 1758 cổ vật tại 21 di tích trên địa bàn 9 phường.

Nhằm thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, UBND quận Long Biên phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Việt Nam biên soạn cuốn sách “Cổ vật Long Biên” nhằm giới thiệu về các loại hình cổ vật trong di tích, chú trọng xem xét tìm hiểu các di vật, cổ vật trong các bối cảnh lịch sử cụ thể. Bước đầu đánh giá trình độ kỹ thuật sản xuất, mỹ thuật trang trí của các cổ vật được lưu giữ nơi đây.

Cuốn sách “Cổ vật Long Biên” là một công trình khoa học nghiêm túc, thể hiện lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân, các anh hùng dân tộc đã có công dựng nước và giữ nước.

Cuốn sách dầy 303 trang với khổ sách 21 x 29, in xong tháng 10 năm 2010.
Ban Biên tập
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Chia sẻ: