Thứ Năm, 20/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

01/03/2011 17:58 3303
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Nhân kỷ niệm 240 năm khởi nghĩa Tây Sơn (Tân Mão 1771 – Tân Mão 2011) và 222 năm Quang Trung đại phá quân Thanh (Kỷ Dậu 1789 – Tân Mão 2011). Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các bảo tàng, các di tích và sưu tập tư nhân trong cả nước trưng bày chuyên đề “Cổ vật Tây Sơn: Hào quang sáng mãi”. Cuộc trưng bày đã tập hợp được hơn 300 hiện vật của triều đại Tây Sơn thuộc các chất liệu như gốm, đá, gỗ, giấy nhiều nhất là đồ kim loại: đồng, sắt… với chủng loại phong phú, trong đó có những hiện vật lần đầu tiên được biết tới. Tuy nhiên đây chỉ là một phần nhỏ của khối di sản thuộc phong trào Tây Sơn đã được phát hiện trong nhiều năm qua trên khắp đất nước.

Nhân kỷ niệm 240 năm khởi nghĩa Tây Sơn (Tân Mão 1771 – Tân Mão 2011) và 222 năm Quang Trung đại phá quân Thanh (Kỷ Dậu 1789 – Tân Mão 2011). Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các bảo tàng, các di tích và sưu tập tư nhân trong cả nước trưng bày chuyên đề “Cổ vật Tây Sơn: Hào quang sáng mãi”. Cuộc trưng bày đã tập hợp được hơn 300 hiện vật của triều đại Tây Sơn thuộc các chất liệu như gốm, đá, gỗ, giấy nhiều nhất là đồ kim loại: đồng, sắt… với chủng loại phong phú, trong đó có những hiện vật lần đầu tiên được biết tới. Tuy nhiên đây chỉ là một phần nhỏ của khối di sản thuộc phong trào Tây Sơn đã được phát hiện trong nhiều năm qua trên khắp đất nước.

Song song với cuộc trưng bày này, Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh đã cho xuất bản tập sách ảnh “Cổ vật thời Tây Sơn” như là một kỷ yếu nhằm giới thiệu cho công chúng có thể hiểu thêm về những hiện vật của triều đại oai hùng này. Trong cuốn kỷ yếu, còn có khá nhiều hình ảnh của các hiện vật mà vì lý do khách quan không góp mặt trong cuộc trưng bày. Chính vì thế mà nội dung cuốn sách có phần toàn diện và phong phú hơn so với cuộc trưng bày.

Cuốn sách sẽ đem lại cho độc giả những giây phút thiêng liêng tìm về quá khứ và cũng là một công trình có ý nghĩa trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản dân tộc.

Cuốn sách dầy 207 trang với khổ sách 21x28cm, in xong quý I năm 2011.
Ban biên tập
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Chia sẻ: