Thứ Tư, 12/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

19/01/2011 14:45 3143
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
.

Tác giả: Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc

Nxb: Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc

Khổ sách: 18.5cm x 25.5cm

Số lượng: 180 trang.

Xuất bản: năm 2010

Năm 2008, Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc và Bảo tàng Lịch sử Việt Nam đã ký kết một chương trình hợp tác nghiên cứu dài hạn (2008 - 2013). Khởi đầu cho sự hợp tác này, năm 2009, hai Bảo tàng đã tiến hành thám sát và khai quật di tích Mả Tre - một di tích tiêu biểu của văn hoá Đông Sơn. Mục đích của việc thám sát và khai quật di tích Mả Tre lần này, các nhà khảo cổ học Hàn Quốc muốn tìm hiểu thời kì hình thành Nhà nước đầu tiên của Việt Nam, đồng thời tìm hiểu mối liên hệ văn hoá thời kì đồ đồng của cả hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. Kết quả của cuộc khai quật đầu tiên này, quyển sách Báo cáo hợp tác nghiên cứu học thuật Hàn - Việt: Di tích Mả Tre Hà Nội đã được xuất bản với hai thứ tiếng Hàn - Việt. Bảo tàng Lịch sử Việt Nam xin trân trọng giới thiệu ấn phẩm này tới bạn đọc.
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Chia sẻ: