Thứ Bảy, 02/12/2023
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

18/10/2010 15:07 3420
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
.

Tác giả: TS. Nguyễn Thuý Nga chủ biên

Nxb: Khoa học Xã hội

Khổ sách: 19cm x 27cm

Số lượng: 1057 trang.

Xuất bản: năm 2010

Lời giới thiệu:

Địa danh Hà Nội thời Nguyễn (khảo cứu từ nguồn tư liệu Hán Nôm) là tập sách chuyên khảo về diên cách địa danh và hành chính Hà Nội. Là tập sách bổ sung cho mảng sách về địa chí Hà Nội vốn còn rất thiếu.

Cuốn sách đã sử dụng 10 tài liệu Hán Nôm có kê lớp địa danh xã, thôn, phường của Hà Nội và 3 tài liệu tiếng Pháp có phần kê tên xã thôn bằng chữ Hán Nôm để biên soạn.

Cuốn sách nghiên cứu sự thay đổi địa dư cũng như địa danh của tỉnh Hà Nội từ đầu thời Nguyễn đến năm 1932.

Nội dung của cuốn sách gồm 2 phần:

Phần I: tìm hiểu việc thay đổi địa dư của Hà Nội từ đầu thời Nguyễn đến khi tỉnh Hà Nội ra đời năm 1831.

Phần II: Đối chiếu và lập thành hệ thống tên gọi của từng đơn vị được ghi từ thời Gia Long cho đến năm 1932. Qua đó có thể biết được trải qua hơn 1 thế kỷ tên từng xã, thôn có thay đổi hay vẫn giữ nguyên; mỗi thời kỳ xã, thôn đó thuộc tổng, huyện, phủ, trấn hoặc tỉnh nào.

Cuốn sách là công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Chia sẻ: