Chủ Nhật, 25/02/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

10/06/2010 10:55 3026
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
.

Tác giả: Nguyễn Mạnh Cường

Nxb: Thời đại

Khổ sách: 14,5 x 20,5

Số lượng: 447 trang.

Xuất bản: năm 2010

Tóm tắt nội dung:

Cuốn sách viết về đề tài Đạo học trên đất kinh kỳ (Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội). Đạo học là một thuật ngữ bao hàm những ý nghĩa kép. Có một ý nghĩa là Đạo và một ý nghĩa là học. Đạo theo nghĩa Hán là con đường, song đồng thời cũng lại là một từ ám chỉ tâm linh mang ý nghĩa của một tôn giáo. Học là một từ chỉ cố gắng nỗ lực của con người trong quá trình rèn luyện cách sống, mở mang trí tuệ, nên cha ông ta thường nói học làm người, học làm thầy, học làm quan... Học ở đây không chỉ là học chữ thuần túy mà còn học nhân cách, học lễ nghĩa, học để sống... Do vậy mà Đạo học được đề cập trong cuốn sách này là vấn đề giáo dục. Nó không chỉ đơn thuần là Nho giáo, Nho học mà nó còn được hiểu là học hành thi cử và nền giáo dục Việt Nam từ xưa đến nay.

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Chia sẻ: