Thứ Hai, 26/02/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

26/05/2010 11:11 2967
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
.

Tác giả: Hội ngôn ngữ học Hà Nội

Nxb: Thời đại

Khổ sách: 14,5 x 20,5

Số lượng: 407 trang.

Xuất bản: năm 2010

Tóm tắt nội dung:

Cuốn sách tập hợp gồm 34 bài báo cáo khoa học của các Giáo sư, Tiến sĩ, các nhà nghiên cứu trong Hội thảo khoa học với chủ đề: Ngôn ngữ và văn hóa: 990 năm Thăng Long – Hà Nội do Hội Ngôn ngữ Hà Nội (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học kĩ thuật Hà Nội) và khoa Ngôn ngữ học (thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp tổ chức. Các báo cáo khoa học được các tác giả xây dựng theo các chủ đề sau:

1. Tiếng Hà Nội trong mối quan hệ với tiếng Việt (ở các bình diện cấu trúc cũng như chức năng, đồng đại cũng như lịch đại...).

2. Tiếng Hà Nội với văn hóa Hà Nội (giao tiếp ngôn ngữ của người Hà Nội trong gia đình, ngoài xã hội, trong đời sống thường nhật, ở công sở, tên riêng ở Hà Nội như nhân danh địa danh, tên tổ chức cơ quan, đoàn thể ở Hà Nội, đường phố Hà Nội...).

3. Tiếng Hà Nội trong bối cảnh Việt Nam hội nhập với thế giới, như tiếng Hà Nooiij với các yếu tố ngôn ngữ - văn hóa nước ngoài, tiếng Hà Nội với việc dạy học ngoại ngữ.

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Chia sẻ: