Chủ Nhật, 29/01/2023
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

16/05/2010 16:43 2572
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
.

Tác giả: Nguyễn Vinh Phúc và Nguyễn Duy Hinh

Nxb: Lao động

Khổ sách: 13,5 x 20,5

Số lượng: 393 trang.

Tái bản: năm 2009

Tóm tắt nội dung:

Cuốn sách sưu tầm những thần tích, thần phả về các thành hoàng được thờ trong các đình làng ở nội thành Hà Nội.

Những thần tích đó vừa là bằng chứng của tín ngưỡng dân gian, vừa là một thành phần của nền văn hóa dân gian. Nói cách khác, thần tích mà hiện nay còn lại chính là một sở hữu đồng thời một sáng tạo văn hóa phi vật thể của dải đất ngàn năm văn vật. Nó là tâm hồn, tư duy, là trí tưởng tượng, là quan niệm về vũ trụ và nhân sinh của bao thế hệ cư dân sinh sống trên dải đất kinh kỳ.

Đồng thời cuốn sách cũng là công trình nhằm lấp một phần chỗ trống trong bối cảnh nghiên cứu văn hóa phi vật thể Hà Nội còn đang rất ít này. Sau nữa là đề xuất vài ý kiến trong việc xử lý tiềm năng kho thần tích cùng với việc quản lý những hoạt động thuộc về phạm vi tín ngưỡng thành hoàng.

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Chia sẻ:

Bài viết khác

Hành trình văn hoá tiền sử Việt Nam

Hành trình văn hoá tiền sử Việt Nam

  • 10/04/2009 16:23
  • 2990

Quyển sách Hành trình văn hoá tiền sử Việt Nam là tập hợp một số công trình tiêu biểu của nhà khảo cổ học Bùi Vinh sau gần 40 năm điền dã và nghiên cứu khảo cổ học Việt Nam, được tập thể cán bộ Phòng Thời đại Đá, Viện Khảo cổ học tập hợp, biên tập cho xuất bản, mừng ông tròn 60 tuổi.