Chủ Nhật, 23/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

19/08/2008 22:17 3405
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Sách do Bảo tàng Lịch sử Việt Nam thông qua bộ sưu tập tiền cổ của nhà sưu tập tư nhân Nguyễn Đình Sử xuất bản tại Hà Nội. Sách do Bảo tàng Lịch sử Việt Nam xuất bản tại Hà Nội, 2006, khổ 29 x 20cm, dày 147 trang.Ý thức sâu sắc về di sản văn hoá Việt Nam trong cộng đồng di sản văn hoá thế giới thông qua bộ sưu tập tiền cổ của nhà sưu tập tư nhân Nguyễn Đình Sử.
Sách do Bảo tàng Lịch sử Việt Nam thông qua bộ sưu tập tiền cổ của nhà sưu tập tư nhân Nguyễn Đình Sử xuất bản tại Hà Nội.Sách do Bảo tàng Lịch sử Việt Nam xuất bản tại Hà Nội, 2006, khổ 29 x 20cm, dày 147 trang.Ý thức sâu sắc về di sản văn hoá Việt Nam trong cộng đồng di sản văn hoá thế giới thông qua bộ sưu tập tiền cổ của nhà sưu tập tư nhân Nguyễn Đình Sử.

Cuốn sách đã giới thiệu tổng thể bộ sưu tập tiền kim loại cổ Việt Nam hoàn thiện nhất từ trước đến nay, đặc biệt là sưu tập tiền của triều đại Lý- Trần (TK XI- XIV) có những chủng loại tiền vô cùng hiếm quý. Sách được trình bày đẹp và chú ý khai thác các dạng văn tự trên tiền cổ.

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Chia sẻ:

Bài viết khác

2005: Sách 2000 năm gốm Việt Nam

2005: Sách 2000 năm gốm Việt Nam

  • 19/08/2008 22:15
  • 3640

Sách do Bảo tàng Lịch sử Việt Nam biên soạn. Nhóm tác giả: Nguyễn Đình Chiến- Phạm Quốc Quân. Sách xuất bản tại Hà Nội, 2005, khổ 21 x 21,5cm, dày 300 trang. Giới thiệu các dòng gốm Việt Nam với các loại hình tiêu biểu theo niên đại qua các triều đại chính của lịch sử Việt Nam.