Thứ Sáu, 17/05/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

19/08/2008 08:44 3771
Điểm: 1/5 (1 đánh giá)
Sách do cục Di sản, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (BTLSVN) và Hội đồng giám định cổ vật – Bộ Văn hoá - Thông tin phối hợp biên soạn. Đ ây là loại sách công cụ, giới thiệu 900 cổ vật Việt Nam với đủ các chất liệu, qua các giai đoạn của lịch sử Việt Nam. Những thông tin liên quan đến mỗi cổ vật sẽ giúp ích nhiều cho những nhà nghiên cứu, các nhà sưu tập yêu thích cổ vật Việt Nam có được những tiêu bản để so sánh, đối chiếu trong quá trình sưu tầm, nghiên cứu cổ vật.
Sách do cục Di sản, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (BTLSVN) và Hội đồng giám định cổ vật – Bộ Văn hoá - Thông tin phối hợp biên soạn.
Đây là loại sách công cụ, giới thiệu 900 cổ vật Việt Nam với đủ các chất liệu, qua các giai đoạn của lịch sử Việt Nam. Những thông tin liên quan đến mỗi cổ vật sẽ giúp ích nhiều cho những nhà nghiên cứu, các nhà sưu tập yêu thích cổ vật Việt Nam có được những tiêu bản để so sánh, đối chiếu trong quá trình sưu tầm, nghiên cứu cổ vật.

Sách khổ 21 x 29 cm, dày 382 trang, được in bằng hai ngôn ngữ Việt – Anh.
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Chia sẻ:

Bài viết khác

2003: Sưu tập điêu khắc đá Chămpa tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

2003: Sưu tập điêu khắc đá Chămpa tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

  • 19/08/2008 08:41
  • 3143

Sách do Ths. Phạm Thuý Hợp biên soạn, giới thiệu 51 hiện vật, đại diện cho một số phong cách và giai đoạn phát triển của nghệ thuật Chămpa cổ - một nền nghệ thuật nổi tiếng mà một trong những di tích ấy của nền nghệ thuật này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới, đó là Thánh địa Mỹ Sơn.