Thứ Sáu, 17/05/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

19/08/2008 08:41 3143
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Sách do Ths. Phạm Thuý Hợp biên soạn, giới thiệu 51 hiện vật, đại diện cho một số phong cách và giai đoạn phát triển của nghệ thuật Chămpa cổ - một nền nghệ thuật nổi tiếng mà một trong những di tích ấy của nền nghệ thuật này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới, đó là Thánh địa Mỹ Sơn.
Sách do Ths. Phạm Thuý Hợp biên soạn, giới thiệu 51 hiện vật, đại diện cho một số phong cách và giai đoạn phát triển của nghệ thuật Chămpa cổ - một nền nghệ thuật nổi tiếng mà một trong những di tích ấy của nền nghệ thuật này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới, đó là Thánh địa Mỹ Sơn.Nội dung gồm 2 phần:

- Giới thiệu sưu tập điêu khắc Chămpa tại BTLSVN.
- Phụ lục gồm 100 ảnh và nhiều bản vẽ giới thiệu 51 hiện vật đang được trưng bày tại BTLSVN. Thông qua sưu tập này, người đọc có được nhận thức khái quát những phong cách thuộc các giai đoạn phát triển của nghệ thuật Chămpa:

* Phong cách Mỹ Sơn E1, trước thế kỷ 8
* Phong cách Đông Dương, thế kỷ 9 -
đầu thế kỷ 10
* Phong cách Trà Kiệu, thế kỷ 10 - 11
* Phong cách Chánh Lộ, thế kỷ 11- 12
* Phong cách Tháp Mẫm, thế kỷ 12- 13

Sách khổ 21 x 24,7 cm, dày 144 trang, xuất bản bằng hai ngôn ngữ Việt - Anh.
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Chia sẻ: