Thứ Hai, 17/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

19/08/2008 08:38 3012
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Sách là tập hợp những bài viết của PGS.TS. Diệp Đình Hoa - một cộng tác viên ngót 40 năm gắn bó với Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (BTLSVN) nhân dịp ông tròn 70 tuổi. Những bài viết của ông đề cập tới nhiều lĩnh vực, bao gồm:
Sáh là tập hợp những bài viết của PGS.TS. Diệp Đình Hoa - một cộng tác viên ngót 40 năm gắn bó với Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (BTLSVN) nhân dịp ông tròn 70 tuổi. Những bài viết của ông đề cập tới nhiều lĩnh vực, bao gồm:

- Lịch sử
- Khảo cổ
- Phương pháp loại hình học khu vực
văn hoá trong khảo cổ học
- Ứng dụng các phương pháp khoa học
tự nhiên vào khảo cổ học
- Nghiên cứu về trống đồng
- Gốm sứ học
- Dân tộc học
- Dân tộc học người Việt
- Dân tộc - Lịch sử học
- Dân tộc - Khảo cổ học
- Dân tộc - Thực vật học
- Môi trường và sinh thái
- Văn hoá dân gian
- Bảo tàng học


Sách khổ 17 x 25 cm, dày 986 trang.

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Chia sẻ:

Bài viết khác

2003: Khảo cổ học tại Di tích Cố đô Huế 1999- 2002

2003: Khảo cổ học tại Di tích Cố đô Huế 1999- 2002

  • 19/08/2008 08:36
  • 3012

Sách do Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (BTLSVN) phối hợp Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức biên soạn và xuất bản. Đây là kết quả quá trình thực hiện chủ trương của Bộ Văn hoá - Thông tin về việc "khảo cổ học đi trước một bước" để phục vụ cho công tác trùng tu và và tôn tạo những di tích thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.