Thứ Sáu, 17/05/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

19/08/2008 08:36 2978
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Sách do Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (BTLSVN) phối hợp Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức biên soạn và xuất bản. Đây là kết quả quá trình thực hiện chủ trương của Bộ Văn hoá - Thông tin về việc "khảo cổ học đi trước một bước" để phục vụ cho công tác trùng tu và và tôn tạo những di tích thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.
Sách do Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (BTLSVN) phối hợp Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức biên soạn và xuất bản. Đây là kết quả quá trình thực hiện chủ trương của Bộ Văn hoá - Thông tin về việc"khảo cổ học đi trước một bước" để phục vụ cho công tác trùng tu và và tôn tạo những di tích thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

Cuốn sách công bố kết quả khai quật khảo cổ học tại 7 di tích, trong đó có 3 di tích thuộc Tử Cấm Thành, 3 di tích trong Hoàng Thành và 1 di tích trong Kinh thành. Các hiện vật thu được trong các đợt khai quật đã bổ sung nhiều tư liệu mới cho phép tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và đời sống thường nhật của các triều vua Nguyễn…

Sách khổ 19 x 27 cm, dày 380 trang.
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Chia sẻ: