Thứ Tư, 17/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

19/08/2008 08:32 3245
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Sách do Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (BTLSVN) phối hợp Sở văn hoá Thông tin Cà Mau tổ chức biên soạn và xuất bản, tháng 5/2002. Ðây là công trình do TS. Nguyễn Ðình Chiến biên soạn trên cơ sở báo cáo khai quật tàu cổ Cà Mau.
Sách do Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (BTLSVN) phối hợp Sở văn hoá Thông tin Cà Mau tổ chức biên soạn và xuất bản, tháng 5/2002. Ðây là công trình do TS. Nguyễn Ðình Chiến biên soạn trên cơ sở báo cáo khai quật tàu cổ Cà Mau.Sách có 3 chương và một phụ lục gồm 386 ảnh chụp và 21 bản vẽ hiện vật, 3 bản đồ, 1 sơ đồ tàu cổ:

Chương một: Giới thiệu khái quát quá trình phát hiện và khai quật khảo cổ học tàu cổ Cà Mau.

Chương hai: Giới thiệu hiện vật trong tàu cổ Cà Mau, trong ðó có hàng hoá và vật dụng của thuỷ thủ đoàn.

Tàu cổ Cà Mau là một tàu buôn chở hàng gốm sứ Trung Quốc do các lò gốm như Cảnh Ðức Trấn tỉnh Giang Tây, Ðức Hóa tỉnh Phúc Kiến, Quảng Châu tỉnh Quảng Ðông… sản xuất vào đời vua Ung Chính nhà Thanh (1723 - 1735).

Chương ba: Chủ nhân, niên đại và mối quan hệ thương mại.
- Chủ nhân: Nhà buôn Trung Quốc.
- Niên đại: Ung Chính (1723-1735)
- Thương mại: Trên đường chở hàng đến hội chợ, bị đắm tàu vì hoả hoạn.

Những phát hiện này góp phần nghiên cứu mối quan hệ giao thương quốc tế trên biển Việt Nam trong các thế kỷ trước.

Phụ lục: Gồm 386 ảnh và 21 bản vẽ.

Sách khổ 20 x 30 cm, dày 258 trang, được in bằng hai ngôn ngữ Việt – Anh.
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Chia sẻ:

Bài viết khác

2001: Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

2001: Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

  • 19/08/2008 08:30
  • 3077

Đây là sách hướng dẫn khách thăm quan đến thămBTLSVN. Sách đã giới thiệu ngắn gọn về lịch sử dân tộc Việt Nam thông qua những chủ đề được trưng bày, do vậy cuốn sách đã thực sự là người bạn đồng hành không những của hướng dẫn viên du lịch mà còn của tất cả những ai quan tâm đến lịch sử Việt Nam.