Thứ Hai, 22/04/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

19/08/2008 08:30 2987
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Đây là sách hướng dẫn khách thăm quan đến thămBTLSVN. Sách đã giới thiệu ngắn gọn về lịch sử dân tộc Việt Nam thông qua những chủ đề được trưng bày, do vậy cuốn sách đã thực sự là người bạn đồng hành không những của hướng dẫn viên du lịch mà còn của tất cả những ai quan tâm đến lịch sử Việt Nam.
Đây là sách hướng dẫn khách thăm quan đến thămBTLSVN. Sách đã giới thiệu ngắn gọn về lịch sử dân tộc Việt Nam thông qua những chủ đề được trưng bày, do vậy cuốn sách đã thực sự là người bạn đồng hành không những của hướng dẫn viên du lịch mà còn của tất cả những ai quan tâm đến lịch sử Việt Nam.

Nội dung sách còn cho người đọc biết thêm thông tin chi tiết 55 hiện vật tiêu biểu trên gần 7000 hiện vật đang được trưng bày trong hệ thống trưng bày chính.

Sách khổ 12 x 20 cm, dày 153 trang được in bằng 2 ngôn ngữ Việt - Anh.
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Chia sẻ:

Bài viết khác

2001: Bí mật của cây đèn hình người, hành trình khảo cổ học ở Ðông Nam Á

2001: Bí mật của cây đèn hình người, hành trình khảo cổ học ở Ðông Nam Á

  • 19/08/2008 08:27
  • 2987

Nguyên tác do nhà khảo cổ học Thụy Ðiển O.Janse viết dưới dạng bút ký khảo cổ học, ghi lại kết quả nghiên cứu của ông ở vùng Viễn Ðông vào những thập niên đầu thế kỷ XX. Là một cộng sự của Trường Viễn Ðông Bác cổ Pháp, ông đã chủ trì nhiều cuộc khai quật quan trọng và đã đưa về Bảo tàng Louis Finot (nay làBTLSVN) những sưu tập hiện vật có giá trị, trong đó có cây đèn hình người mang tên cuốn sách.