Thứ Sáu, 17/05/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

19/08/2008 00:31 3135
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Sách do BTLSVN và BTLS TP. Hồ Chí Minh biên soạn và xuất bản nhằm giới thiệu những vấn đề về Tiền sử TP. Hồ Chí Minh thông qua những di tích khảo cổ học được nghiên cứu khai quật trong nhiều thập niên, đặc biệt là những kết quả nghiên cứu từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.
Sách do BTLSVN và BTLS TP. Hồ Chí Minh biên soạn và xuất bản nhằm giới thiệu những vấn đề về Tiền sử TP. Hồ Chí Minh thông qua những di tích khảo cổ học được nghiên cứu khai quật trong nhiều thập niên, đặc biệt là những kết quả nghiên cứu từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Đây là một công trình có nhiều đóng góp cho việc nghiên cứu thời Tiền sử và sơ sử miền Nam Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng. Phụ lụcsách có nhiều bản ảnh, bản vẽ minh hoạ, giúp ích cho nhiều nhà nghiên cứu quan tâm đến giai đoạn lịch sử này.

Sách dày 678 trang, in bằng tiếng Việt và tóm tắt nội dung bằng tiếng Anh.
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Chia sẻ:

Bài viết khác

1995: Gốm Bát Tràng thế kỷ XIV- XIX

1995: Gốm Bát Tràng thế kỷ XIV- XIX

  • 19/08/2008 00:28
  • 3646

Sách do GS. Phan Huy Lê, TS. Nguyễn Đình Chiến, PGS.TS. Nguyễn Quang Ngọc biên soạn. S ách "Gốm Bát Tràng thế kỷ XIV- XIX" do Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (BTLSV) phối hợp với Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu Việt Nam trường Đại học KHXH và Nhân văn quốc gia (nay là Viện Việt Nam học và phát triển) tổ chức biên soạn và xuất bản nhằm giới thiệu một cách có hệ thống về gốm Bát Tràng tk 14- 19, trên cơ sở tư liệu lịch sử, tư liệu điền dã và chủ yếu là sưu tập gốm Bát Tràng đang được lưu giữ và trưng bày tại BTLSVN và một số bảo tàng khác ở Việt Nam.