Thứ Sáu, 17/05/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

19/08/2008 00:15 4719
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Bộ sách gồm 10 tập, xuất bản từ năm 2005; khổ 24cm x 31,5cm. Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin. Chương trình xuất bản, nghiên cứu văn khắc Hán Nôm do 3 cơ quan hợp tác đó là: v iện n ghiên cứu Hán Nôm cùng nhóm nghiên cứu Các quốc gia và xã hội ở Đông Dương thuộc Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp, khoa Lịch sử và Văn bản học Viện Cao học thực hành Đại học Sorbonne chỉ đạo biên soạn và xuất bản.

Bộ sách gồm 10 tập, xuất bản từ năm 2005; khổ 24cm x 31,5cm. Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin.Chương trình xuất bản, nghiên cứu văn khắc Hán Nôm do 3 cơ quan hợp tác đó là: viện nghiên cứu Hán Nôm cùng nhóm nghiên cứu Các quốc gia và xã hội ở Đông Dương thuộc Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp, khoa Lịch sử và Văn bản học Viện Cao học thực hành Đại học Sorbonne chỉ đạo biên soạn và xuất bản.


Sách gồm 10 tập, bao gồm toàn bộ các thác bản Văn khắc Hán Nôm hiện có, điều tra thực địa và bổ sung vào sưu tập những thác bản mới được phát hiện ở các làng xã, bảo quản và giới thiệu một cách có hệ thống, đồng thời nghiên cứu, khai thác khối văn bản độc đáo về loại hình và phong phú về nội dung trong kho tàng văn hoá Hán Nôm của Việt Nam
Sách gồm 5 vạn bản đang lưu giữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Số tài liệu này được tập hợp qua 2 giai đoạn:


* giai đoạn thứ nhất vào đầu thế kỷ XX khi Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp tiến hành một chương trình rập bia và chuông cổ tìm thấy ở các làng thuộc đồng bằng Bắc bộ và một số tỉnh phía Bắc Trung bộ.


Công trình xuyên suốt thế kỷ XX và hiện đang được tiếp tục thực hiện ở thế kỷ XXI, bên cạnh việc quan tâm bảo tồn những di sản của quá khứ, còn in rập các loại hình văn khắc và những văn bia mới được dựng chưa lâu, bị sứt mẻ, kích thước nhỏ..


Việc xuất bản bộ sách này nhằm tạo điều kiện thuận lợi để độc giả có thể nghiên cứu văn khắc mà không cần phải tiếp xúc trực tiếp với thác bản gốc của văn bia.


Số lượng đồ sộ này sẽ lần lượt được xuất bản, trong lần này sẽ công bố 10 tập mỗi tập có 1.000 thác bản văn khắc tổng cộng là 10.000 thác bản của 5053 bia.


Ảnh thác bản ở đây là ảnh kỹ thuật số chụp từ bản rập gốc chứ không chụp trực tiếp từ bia; 6/10 tổng số thác bản có niên đại ở thế kỷ 17-18; 8/10 tổng số thác bản phân bố ở các tỉnh của vùng đồng bằng Bắc bộ. Gần một nửa nội dung thuộc chủ đề bia hậu ghi lại công đức cho đền chùa, đình miếu, chứa đựng những tư tưởg về cuộc sống ở nông thôn, về kinh tế và tôn giáo. trong năm 2005 đã xuất bản được 4 tập từ 1 - 4

Tập 1: 1003 trang, gồm những thác bản từ số 0001 đến 1000

Tập 2: 1001 trang, gồm những thác bản từ số 1001 đến 1999

Tập 3: 1001 trang, gồm những thác bản từ số 2000 đến 3000

Tập 4: 993 trang, gồm những thác bản từ số 3001 đến 4000

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam hiện có 4 tập đầu, những tập sau sẽ lần lượt được xuất bản trong năm 2006 và tiếp sau, mời các độc giả có nhu cầu tìm hiểu đến đọc khai thác tại thư viện của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam
Hoàng Vinh

Chia sẻ:

Bài viết khác

2006: Những nền văn hoá khảo cổ tiêu biểu ở Việt Nam

2006: Những nền văn hoá khảo cổ tiêu biểu ở Việt Nam

  • 19/08/2008 00:09
  • 8351

Tác giả: TS. Phạm Văn Đấu; Phạm Võ Thanh Hà. Sách do nhà xuất bản VHTT ấn hành tại Hà Nội năm 2006, khổ 13 x 19cm, dày 335 trang. Những nền văn hoá cổ được hình thành, phát triển và toả sáng trên đất nước Việt Nam từ buổi bình minh của lịch sử đến thời đại văn minh, đánh dấu bước phát triển của con người trên đất nước Việt Nam trong dòng chảy của lịch sử nhân loại.