Thứ Hai, 04/12/2023
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

10/07/2011 09:55 984
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)

Đây là sách hướng dẫn khách thăm quan đến thămBTLSVN. Sách đã giới thiệu ngắn gọn về lịch sử dân tộc Việt Nam thông qua những chủ đề được trưng bày, do vậy cuốn sách đã thực sự là người bạn đồng hành không những của hướng dẫn viên du lịch mà còn của tất cả những ai quan tâm đến lịch sử Việt Nam.

Nội dung sách còn cho người đọc biết thêm thông tin chi tiết 55 hiện vật tiêu biểu trên gần 7000 hiện vật đang được trưng bày trong hệ thống trưng bày chính.

Sách khổ 12 x 20 cm, dày 153 trang được in bằng 2 ngôn ngữ Việt - Anh.

Liên hệ: Phòng Truyền thông - Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.
Điện thoại: 84-4 39378332

Chia sẻ: