Thứ Năm, 07/12/2023
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

10/07/2011 09:55 1276
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)

Sách do GS. Phan Huy Lê, TS. Nguyễn Đình Chiến, PGS.TS. Nguyễn Quang Ngọc biên soạn.

Sách "Gốm Bát Tràng thế kỷ XIV- XIX" do Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (BTLSV) phối hợp với Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu Việt Nam trường Đại học KHXH và Nhân văn quốc gia (nay là Viện Việt Nam học và phát triển) tổ chức biên soạn và xuất bản nhằm giới thiệu một cách có hệ thống về gốm Bát Tràng tk 14- 19, trên cơ sở tư liệu lịch sử, tư liệu điền dã và chủ yếu là sưu tập gốm Bát Tràng đang được lưu giữ và trưng bày tại BTLSVN và một số bảo tàng khác ở Việt Nam.

Nội dung gồm 2 phần chính:

Phần thứ nhất: Giới thiệu lịch sử làng gốm Bát Tràng; qui trình sản xuất và loại hình của đồ gốm Bát Tràng.

Phần thứ hai:Giới thiệu 254 ảnh hiện vật, những bài minh trên gốm và nhiều bản vẽ, bản dập. Cuốn sách đã cung cấp nhiều thông tin cho những người quan tâm đến đồ gốm cổ và làng nghề truyền thống Bát Tràng.

Sách khổ 20,5 x 30 cm, dày 147 trang, được in bằng hai ngôn ngữ Việt- Anh.

Sách được Nxb Thế giới tái bản năm 2004.

Liên hệ: Phòng Truyền thông - Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.
Điện thoại: 84-4 39378332


Chia sẻ: