Thứ Năm, 07/12/2023
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

10/07/2011 09:55 1057
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)

Sách do Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tổ chức biên soạn và xuất bản. Nhóm tác giả do TS. Phạm Quốc Quân chủ biên.

Sách gồm 3 phần:

Phần thứ nhất: Lịch sử tiền kim loại Việt Nam, trải qua các thời kỳ lịch sử từ năm 970, triều Ðinh cho đến năm 2003, nước CHXHCN Việt Nam. Các tác giả đã đặt việc nghiên cứu tiền tệ trong bối cảnh lịch sử, xã hội, kinh tế của từng thời kỳ, cùng với việc phân tích các đặc điểm về kỹ thuật, công nghệ, tự dạng, thư pháp, kích thước, số lượng, dị bản để đánh giá từng mẫu tiền cụ thể. Sách đã cung cấp những cách kiến giải mới nhất cũng như cập nhật những nhận thức mới về nghiên cứu tiền tệ Việt Nam.

Phần thứ hai: 120 trang ảnh màu với 1050 ảnh các mẫu tiền kim loại theo kích thước thực tế của mỗi đồng tiền, mỗi mẫu có 2 ảnh chụp 2 mặt tiền giúp người đọc biết rõ màu sắc, tự dạng… Hệ thống các mẫu tiền được sắp xếp phù hợp với cấu trúc của phần thứ nhất. Chú thích các mẫu tiền ngắn gọn với phiên âm Hán - Việt, chữ Hán, đặc điểm nhận dạng và niên đại đúc tiền. Ðây là một bảng tra cứu tiện ích và tin cậy cho tất cả những ai muốn tìm hiểu đối chiếu về tiền kim loại Việt Nam. Ngoài hệ thống các mẫu tiền mang niên hiệu của các triều đại: Ðinh – Tiền Lê, Lý – Trần – Lê Sơ, Mạc – Lê Trung Hưng – Tây Sơn, Nguyễn cho đến CHXHCN Việt Nam, phần này còn có nhiều mẫu tiền "không chính triều" (tr. 257-263); tiền chưa xác định (tr. 264- 267); tiền trùng niên hiệu với Trung Quốc và Nhật Bản (tr. 268- 270).

Phần thứ ba: Bảng phụ lục 32 trang gồm:
- Niên biểu Việt Nam
- Bảng phân loại tiền theo cấp độ quý hiếm
- Bảng tra cứu nhanh ảnh các mẫu tiền (theo alphabe)
- Bảng phân tích các thành phần mẫu tiền.

Sách khổ 21 x 29,7 cm, dày 308 trang, được in bằng hai ngôn ngữ Việt - Anh.

Liên hệ: Phòng Truyền thông - Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.
Điện thoại: 84-4 39378332


Chia sẻ: