Thứ Năm, 07/12/2023
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

10/07/2011 09:55 1207
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)

Sách do Bảo tàng Lịch sử Việt Nam xuất bản tại Hà Nội, 2006, khổ 29 x 20cm, dày 147 trang.Ý thức sâu sắc về di sản văn hoá Việt Nam trong cộng đồng di sản văn hoá thế giới thông qua bộ sưu tập tiền cổ của nhà sưu tập tư nhân Nguyễn Đình Sử.

Cuốn sách đã giới thiệu tổng thể bộ sưu tập tiền kim loại cổ Việt Nam hoàn thiện nhất từ trước đến nay, đặc biệt là sưu tập tiền của triều đại Lý- Trần (TK XI- XIV) có những chủng loại tiền vô cùng hiếm quý. Sách được trình bày đẹp và chú ý khai thác các dạng văn tự trên tiền cổ.

Liên hệ: Phòng Truyền thông - Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.
Điện thoại: 84-4 39378332


Chia sẻ: