Thứ Năm, 20/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

CLB Những người bạn bảo tàng

CLB Những người bạn của bảo tàng là tổ chức tự nguyện của những người Việt Nam và người nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực bảo tàng, lịch sử, văn hóa và các ngành có liên quan, những người yêu thích và quan tâm đến các hoạt động bảo tàng.

Mục đích của CLB là tập hợp những người làm công tác nghiên cứu và những người yêu thích sử học, bảo tàng, văn hóa (bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài), thông qua các hoạt động của Bảo tàng Lịch sử quốc gia, chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết trong lĩnh vực bảo tàng, nâng cao tri thức của hội viên, đồng thời đóng góp thiết thực cho các hoạt động của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

CLB Những người bạn bảo tàng đang trong quá trình xây dựng, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.