Chủ Nhật, 14/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

CLB Tình nguyện viên

Tiêu chí tuyển Tình nguyện viên:

Là cá nhân trong và ngoài nước, yêu thích văn hóa, lịch sử và bảo tàng. Ưu tiên học sinh, sinh viên có khả năng sử dụng ngoại ngữ tốt, hiểu biết về thiết kế đồ họa, chụp và chỉnh sửa ảnh, quay phim và dựng video clip....

Liên hệ đăng ký:

ĐT: 0243. 9378.327

Email: tnvbtlsqg@gmail.com

Thành viên CLB Tình nguyện viên