Chủ Nhật, 14/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Nội quy tham quan bảo tàng

  1. Mua vé tại phòng bán vé và xuất trình tại bàn trực số 1 cạnh cửa vào nhà trưng bày.
  2. Khách tham quan tập thể hoặc yêu cầu hướng dẫn tham quan, xin liên hệ trước với phòng Thông tin, cạnh cổng vào (số 1, Tràng Tiền).
  3. Quý khách muốn quay phim, chụp ảnh, khai thác tư liệu cần có công văn, giấy giới thiệu và liên hệ trước tại phòng Thông tin cạnh cổng vào (số 1, Tràng Tiền)
  4. Quý khách cần giải đáp hoặc góp ý, xin mời ghi vào sổ cảm tưởng hoặc gặp trực tiếp cán bộ chuyên môn tại bàn trực số 2 trong nhà trưng bày.
  5. Không được mang vào nhà trưng bày: Vũ khí, chất cháy, nổ, chất độc.
  6. Hành lý xin gửi tại tủ đồ của Bảo tàng (trừ tiền và đồ trang sức).
  7. Xin giữ vệ sinh chung: Không hút thuốc, ăn uống, gây ồn hoặc động chạm đến hiện vật, thiết bị trưng bày.