Thứ Tư, 29/03/2023
 • Tiếng Việt
 • English
 • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Kỳ lạ Trường Lũy: Tên gọi và lịch sử hình thành
 • 07/04/2022 09:35

Kỳ lạ Trường Lũy: Tên gọi và lịch sử hình thành

Việc đắp các đoạn Trường Lũy, dựng các “Bảo ông Trấn” dọc miền tây Quảng Ngãi dưới thời Bùi Tá Hán (1496 - 1568) trấn nhậm đất Quảng Nam (nay là các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định) được xem là sự khởi đầu của việc hình thành Trường Lũy.

 • 526

Có một kho báu “độc nhất vô nhị” của quốc gia
 • 04/04/2022 08:56

Có một kho báu “độc nhất vô nhị” của quốc gia

20 hiện vật được công nhận là Bảo vật quốc gia của Bảo tàng Lịch sử quốc gia là con số ấn tượng trong hệ thống bảo tàng Việt Nam. Tính đến thời điểm này, chưa một bảo tàng nào đạt đến con số ấy.

 • 544

Những bảo vật quốc gia mới: Hương án sơn son thếp vàng lớn nhất
 • 03/03/2022 10:09

Những bảo vật quốc gia mới: Hương án sơn son thếp vàng lớn nhất

Hương án chùa Keo được cho là hương án sơn son thếp vàng lớn nhất. Nó cũng mang nhiều yếu tố hoàng gia.

 • 626

Những bảo vật quốc gia mới: Ngôi tháp đất nung duy nhất còn lại của Đạo giáo
 • 02/03/2022 15:09

Những bảo vật quốc gia mới: Ngôi tháp đất nung duy nhất còn lại của Đạo giáo

Tháp đất nung đền An Xá (Hưng Yên) là ngôi tháp đất duy nhất còn lại của Đạo giáo.

 • 697

Những bảo vật quốc gia mới: Thạp gốm hoa nâu thời Trần
 • 28/02/2022 11:21

Những bảo vật quốc gia mới: Thạp gốm hoa nâu thời Trần

Bảo vật quốc gia Thạp gốm hoa nâu thời Trần hiện đang được giữ tại Bảo tàng Quảng Ninh.

 • 727

Những bảo vật quốc gia mới: Bộ sưu tập 112 bản phác thảo mẫu Quốc huy Việt Nam
 • 25/02/2022 15:36

Những bảo vật quốc gia mới: Bộ sưu tập 112 bản phác thảo mẫu Quốc huy Việt Nam

Gia đình họa sĩ Bùi Trang Chước đã tặng Trung tâm Lưu trữ quốc gia bộ sưu tập 112 bản phác thảo mẫu Quốc huy Việt Nam.

 • 708

Những bảo vật quốc gia mới: Sự trở về của Đài thờ Mỹ Sơn A10
 • 23/02/2022 07:41

Những bảo vật quốc gia mới: Sự trở về của Đài thờ Mỹ Sơn A10

Sau khi được vẽ hồi năm 1918, giờ đây Đài thờ Mỹ Sơn đã được tìm thấy đầy đủ, ghép lại hoàn chỉnh.

 • 550

Những bảo vật quốc gia mới: Mộc bản bách khoa thư y học cổ truyền
 • 21/02/2022 10:17

Những bảo vật quốc gia mới: Mộc bản bách khoa thư y học cổ truyền

Bộ mộc bản sách Hải Thượng y tông tâm lĩnh được coi là mộc bản bách khoa thư y học cổ truyền Việt Nam.

 • 527

Những bảo vật quốc gia mới: Cây hương đá chùa Tứ Kỳ
 • 18/02/2022 10:12

Những bảo vật quốc gia mới: Cây hương đá chùa Tứ Kỳ

Cây hương đá chùa Tứ Kỳ cho thấy phần nào quy định về ruộng đất thời Lê Trung Hưng

 • 753

Những bảo vật quốc gia mới: Thống gốm lớn ở hành cung An Sinh vương Trần Liễu
 • 17/02/2022 09:13

Những bảo vật quốc gia mới: Thống gốm lớn ở hành cung An Sinh vương Trần Liễu

Thống gốm hoa nâu An Sinh được đánh giá là thống gốm hoa nâu lớn nhất thời Lý - Trần.

 • 551