Thứ Sáu, 17/05/2024
 • Tiếng Việt
 • English
 • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

 • 21/04/2016 21:36

Đôi điều về bộ tranh Tố Nữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Tranh Tố Nữ là tên một loại tranh dân gian thuộc dòng tranh Hàng Trống của Việt Nam. Tranh Tố Nữ thuộc thể loại tranh Tứ Bình gồm có 04 bức, thể hiện 04 thiếu nữ Việt Nam với trang phục xưa, vấn tóc, mặc áo dài và đều đang đứng với 04 dáng điệu khác nhau: cô thổi sáo, cô cầm sênh tiền, cô cầm quạt và cô gảy đàn nguyệt. Mỗi người một vẻ đẹp và mang nét mặt thể hiện tâm hồn thiếu nữ Việt Nam xưa. Kèm theo mỗi bức tranh là có một bài thơ tứ tuyệt, viết bằng chữ Hán. Bộ tranh này mang đậm nét văn hóa dân tộc.

 • 10429

Nhóm tượng Phật trong sưu tập điêu khắc đá Khmer
 • 03/04/2016 22:34

Nhóm tượng Phật trong sưu tập điêu khắc đá Khmer

Sưu tập hiện vật điêu khắc đá Khmer hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia được đăng ký trong hệ thống tài sản quốc gia mang ký hiệu (LSb). Cùng với những sưu tập hiện vật lớn có giá trị như sưu tập điêu khắc đá Champa, sưu tập đồ đồng Đông Sơn, sưu tập đồ đồng Phong kiến, sưu tập cổ vật Châu Á, sưu tập hiện vật gốm sứ trong các con tầu đắm tại các vùng biển Việt Nam…, sưu tập điêu khắc đá Khmer hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia là một nguồn tư liệu quý giá cần được nghiên cứu và phát huy giá trị, là nguồn di sản văn hóa vật chất và tinh thần của nhân loại cần được quảng bá đến với công chúng trong nước và quốc tế.

 • 2655

Nhóm tượng gỗ Đông Nam Á lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia
 • 15/02/2016 17:59

Nhóm tượng gỗ Đông Nam Á lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Bảo tàng Lịch sử quốc gia hiện nay đang lưu giữ Bộ sưu tập hiện vật thuộc các quốc gia khu vực Đông Nam Á: Myanma, Lào, Campuchia, Thái Lan. Các nhóm hiện vật bao gồm các chất liệu như: đá, ngọc, thủy tinh, đồng, bạc, gốm, sứ, gỗ… có niên đại khoảng thế kỷ 2 - 1 TCN đến thế kỷ 19. Trong giới hạn bài viết này, chúng tôi chỉ xin giới thiệu nhóm hiện vật tượng Phật chất liệu gỗ trong bộ sưu tập, bao gồm:

 • 2008

 • 17/01/2016 18:44

Đôi vẹt thờ trưng bày ở BTLSQG qua những câu chuyện dân gian

Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, sự thông minh, trí tuệ và bền vững lâu dài được tôn thờ bằng biểu tượng hạc – rùa, song thế kỉ 16 – 17, sự xuất hiện biểu tượng vẹt - rùa thay thế (chủ yếu ở vùng Thanh Hóa) là hiện tượng hiếm gặp. Điều này được minh chứng qua đôi Vẹt thờ, gỗ sơn son thếp vàng, triều Mạc, thế kỷ 16 đang được trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

 • 3396

Những hiện vật liên quan đến truyện Kiều của Nguyễn Du đang lưu giữ tại BTLSQG
 • 17/01/2016 18:25

Những hiện vật liên quan đến truyện Kiều của Nguyễn Du đang lưu giữ tại BTLSQG

Nguyễn Du tên chữ là Tố Như, hiệu Thanh Hiên, biệt hiệu Hồng Sơn lạp hộ, Nam Hải điếu đồ, là một nhà thơ nổi tiếng thời Lê mạt, Nguyễn sơ ở Việt Nam. Ông là một nhà thơ lớn của nước ta, được kính trọng tôn xưng là “Đại thi hào dân tộc”.

 • 2776

Di sản văn hóa nổi trội, độc đáo ở Ngải Khê
 • 17/01/2016 18:17

Di sản văn hóa nổi trội, độc đáo ở Ngải Khê

Làng Ngải Khê (Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội) xưa là trang Ngải Khê, tổng Già Cầu, huyện Phù Lưu, châu Thượng Phúc, lộ Đông Đô - Mảnh đất còn lưu nhiều địa danh: Vườn quan, đường lính, đường con hỏa, chân cờ, quai chèo, đường Bụt, đường nghê vàng, đường hình nhân và cuối làng có hòn đá trên 50 kg vẫn đè ẩm thủy (ai nhấc hòn đá lên.. làng sẽ gặp hỏa hoạn “cháy”), vì thế, gọi Ngải Khê tức là “quá lửa”, dễ cháy…

 • 2519

Bảo tàng ngoài công lập trăn trở tìm hướng phát triển
 • 24/11/2015 11:17

Bảo tàng ngoài công lập trăn trở tìm hướng phát triển

Những đóng góp đáng kể của các bảo tàng tư nhân

 • 2773

Vai trò của Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam trong cân bằng chính trị, dân tộc và nghệ thuật (Tham luận tại Hội nghị Hiệp hội các Bảo tàng Quốc gia Châu Á – ANMA 5).
 • 09/11/2015 14:53

Vai trò của Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam trong cân bằng chính trị, dân tộc và nghệ thuật (Tham luận tại Hội nghị Hiệp hội các Bảo tàng Quốc gia Châu Á – ANMA 5).

Bảo tàng quốc gia là thiết chế văn hóa đặc biệt của mỗi quốc gia, là bảo tàng đứng đầu hệ thống bảo tàng, có vai trò dẫn dắt, ảnh hưởng và định hướng cho các hoạt động của hệ thống bảo tàng của mỗi quốc gia. Đây là nơi tập trung nhiều hiện vật (tài sản văn hóa) nhất, với nguồn nhân lực hùng hậu, các chương trình nghiên cứu cơ bản, có hệ thống trưng bày tiêu biểu thể hiện những đặc trưng cốt lõi nhất về văn hóa, văn minh, lịch sử của mỗi dân tộc, với không gian rộng lớn của quốc gia đó và thời gian trải dài từ cổ đại đến đương đại.

 • 2711

 • 15/09/2015 15:03

Tin học với công tác trưng bày bảo tàng

Gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng, thường xuất hiện các thuật ngữ “Bảo tàng điện tử”, “Bảo tàng số” hay “Bảo tàng ảo”.

 • 2057

Xây dựng sứ mệnh và đề cương Bảo tàng
 • 10/08/2015 00:36

Xây dựng sứ mệnh và đề cương Bảo tàng

Sứ mệnh và đề cương bảo tàng phục vụ công tác định hướng, làm nổi bật bản sắc và là cơ sở nền móng trong công tác nghiệp vụ bảo tàng. Sứ mệnh và đề cương được hội đồng sáng lập bảo tàng cùng các thành viên xây dựng. Đóng vai trò là những nhân tố nền tảng, bài viết sẽ đề cập đến quá trình hình thành và xây dựng sứ mệnh và đề cương với tư cách là những công cụ trong hữu hiệu trong công tác tiếp thị bảo tàng.

 • 3323