Thứ Năm, 07/12/2023
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Liệt sĩ đầu tiên mai táng ở Nghĩa địa Phan Bội Châu
  • 27/07/2012 10:03

Liệt sĩ đầu tiên mai táng ở Nghĩa địa Phan Bội Châu

Đó chính là đồng chí Nguyễn Chí Diểu, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, có một thời là người phụ trách lãnh đạo Đảng ở Trung kỳ.

  • 2785

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Kết tinh sức mạnh đoàn kết dân tộc
  • 30/03/2012 09:45

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Kết tinh sức mạnh đoàn kết dân tộc

Tuy khẳng định tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương độc đáo, đặc sắc nhất là ở ý nghĩa niềm tin, song GS Ngô Đức Thịnh, người tham gia viết và phản biện hồ sơ Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương dự kiến đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, vẫn còn chút cảm giác lo lắng về bộ hồ sơ di sản rất có ý nghĩa này. GS Ngô Đức Thịnh đã có cuộc trao đổi với PV Báo SGGP.

  • 3245