Thứ Tư, 29/03/2023
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Kỷ niệm Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2012)
  • 27/09/2012 12:50

Kỷ niệm Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2012)

Cách đây 72 năm (9/1940-9/2012) nhận thấy sự tan rã của chính quyền thực dân Pháp sau khi phát xít Nhật nhảy vào Đông Dương, quân pháp thất bại và đầu hàng, Đảng bộ Bắc Sơn đã phát động quần chúng nổi dậy cướp chính quyền, tấn công các đồn bốt và các đơn vị lính Pháp đang rút chạy, cướp vũ khí và xây dựng lực lượng vũ trang.

  • 3070

Kỷ niệm Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 – 23/9/2012)
  • 22/09/2012 11:46

Kỷ niệm Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 – 23/9/2012)

Cách đây 67 năm, ngày 2/9/1945 trong lúc hàng chục vạn nhân dân Sài Gòn- Chợ Lớn mít tinh mừng Độc lập thì những tên lính Pháp phản động nổ súng khiêu khích làm nhiều người chết và bị thương.

  • 2629

Bảo vệ và tiếp nối sự nghiệp Cách mạng Tháng Tám
  • 01/09/2012 16:23

Bảo vệ và tiếp nối sự nghiệp Cách mạng Tháng Tám

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

  • 3177