Thứ Tư, 17/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

08/12/2017 00:00 1381
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Tại Trung Kỳ, những lá cờ búa liềm ngạo nghễ tung bay trên trên nóc nhà, trên ngọn cây, trên giây điện; truyền đơn được rải khắp các tỉnh từ Thanh Hóa vào tận Quảng Nam. Một tờ truyền đơn con giữ được tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia thuật lại cho ta biết không khí ngày hội đó: “Sáng ngày 7 ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Tuẩn (Đà Nẵng), Phaipho (Hội An), Quảng Nam, xung quanh các làng mạc, trong các làng mạc, trên cây, trên giây thép, trên mái nhà đều phấp phới cờ đỏ. Truyền đơn rải khắp mọi nơi”. Và tờ truyền đơn kết thúc bằng những lời kêu gọi thiết thực: “Kỷ niệm cốt nhất là làm thế nào cho mình xứng với ý nghĩa cuộc kỷ niệm ấy.

Tại Trung Kỳ, những lá cờ búa liềm ngạo nghễ tung bay trên trên nóc nhà, trên ngọn cây, trên giây điện; truyền đơn được rải khắp các tỉnh từ Thanh Hóa vào tận Quảng Nam. Một tờ truyền đơn con giữ được tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia thuật lại cho ta biết không khí ngày hội đó: “Sáng ngày 7 ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Tuẩn (Đà Nẵng), Phaipho (Hội An), Quảng Nam, xung quanh các làng mạc, trong các làng mạc, trên cây, trên giây thép, trên mái nhà đều phấp phới cờ đỏ. Truyền đơn rải khắp mọi nơi”. Và tờ truyền đơn kết thúc bằng những lời kêu gọi thiết thực: “Kỷ niệm cốt nhất là làm thế nào cho mình xứng với ý nghĩa cuộc kỷ niệm ấy.

Kỷ niệm là phải mau mau đoàn kết lại cho kiên cố rồi noi theo cách mạng tháng Mười Nga làm cách mạng cộng sản ở Đông Dương”.

Báo cáo của Tri huyện Yên Phong, Bắc Ninh gửi Tổng đốc Bắc Ninh về vụ treo cờ đỏ búa liềm, ủng hộ cách mạng tháng Mười Nga tại Trường Đông Yên, ngày 8-11-1929.

Truyền đơn của Đông Dương Cộng sản Đảng kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga.

Tại Nam Kỳ, truyền đơn kỷ niệm được rải khắp Sài Gòn, Thủ Đức, Tân Hiệp. Những tờ truyền đơn được rải ở đây chắc chắn liên quan tới hoạt động của Ngô Gia Tự và Trần Tư Chính là những phái viên của Đương Dương Cộng sản Đảng được phái vào tuyên truyền vận động thành lập Đảng ở đây. Tờ truyền đơn mở đầu: “ Ngày 25 tháng 10 năm 1917 là ngày các anh em, chị em vô sản Nga nổi lên đánh tư bản hút máu vô sản, cướp lấy chính quyền, lập Chính phủ Liên bang Xô Viết công-nông-binh”. Sau khi điểm qua thành quả mà cuộc cách mạng tháng Mười đã mang lại cho công nông Nga, tờ truyền đơn kêu gọi những người lao động Việt Nam: “Chúng ta là công nông binh hãy nhớ lấy ngày 25 tháng 10, phải theo gương anh em, chị em Nga, phải ủng hộ Liên bang Xô Viết, phải phản đối đế quốc chiến tranh”. Nội dung tương tự như vậy cũng được thể hiện trên tờ truyền đơn được rải trên đoạn đường sắt Hà Nội - Nam Định. Điều đó cho ta tin chắc rằng Đông Dương Cộng sản ở Hà Nội chính là chủ thể sản xuất ra những tờ truyền đơn kỷ niệm cách mạng tháng Mười Nga đầu tiên ở trong nước.

Truyền đơn của Đông Dương Cộng sản Đảng kêu gọi ủng hộ Cách mạng tháng Mười Nga

Vậy là, năm 1929 là năm đầu tiên Đông Dương Cộng sản Đảng tiến hành kỷ niệm cách mạng tháng Mười Nga rầm rộ, dưới nhiều hình thức phong phú, đạt tới quy mô trên cả nước. Và như vậy, lần đầu tiên nhân dân lao động nước ta hiểu được sự thật về cuộc cách mạng tháng Mười Nga, Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới và lãnh tụ thiên tài V.I. Lênin. Đó là hình mẫu về một cuộc cách mạng xã hội, về Nhà nước của những người lao động mà cuộc cách mạng chúng ta đang tiến hành hướng tới, noi theo.

Truyền đơn của Đảng Cộng sản Đông Dương kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga, năm 1935.

Truyền đơn của Đảng Cộng sản Đông Dương kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga, năm 1936.

Truyền đơn “Kỷ niệm cuộc cách mạng Nga thành công”. Chị Nguyễn Thị Gia viết tay khi bị giam tại Hải Dương những năm 1939-1941.

Truyền đơn của Đảng Cộng sản Đông Dương kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga, năm 1942.

Cũng bắt đầu từ đó, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù bị tước đoạt tự do hoàn toàn trong hệ thống nhà tù của thực dân Pháp, những người cộng sản và nhân dân lao động Việt Nam vẫn tìm mọi cách tổ chức kỷ niệm cuộc cách mạng tháng Mười Nga một cách có ý nghĩa nhất. Xin được đơn cử một ví dụ. Tại nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội, các chiến sĩ cộng sản cho ra Lao tù tạp chí, số đặc biệt, ngày 7 tháng 11 năm 1931 kỷ niệm lần thứ 14 Cách mạng tháng Mười Nga thành công. Trong số tạp chí ấy có đăng Bài ca cách mạng tháng Mười của Nguyễn Văn Năng theo thể thơ song thất lục bát gồm 120 câu, trong đó có đoạn:

… Sóng cách mạng rung ầm mặt đất

Công nông Nga đã phất cờ đầu

Làm gương cho bạn năm châu trông vào

Biết bao thưở máu đào xương trắng

Chí đấu tranh quyết thắng đến cùng

Làm tròn sứ mệnh công nông

Mở đường thế giới đại đồng mai sau…

Trong suốt cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam, Đảng Cộng sản Đông Dương hàng năm đều tổ chức kỷ niệm cách mạng tháng Mười Nga thành công để không chỉ ghi tạc ý nghĩa to lớn của sự kiện lịch sử trọng đại đó, mà còn tạo ra xung lực vươn tới đích cuối cùng là giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên chính quyền của số đông như nước Nga Xô viết năm 1917.

PGS.TS. Phạm Xanh

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ:

Bài nổi bật

Đồng chí Xuân Thủy với báo Suối Reo và báo Cứu Quốc

Đồng chí Xuân Thủy với báo Suối Reo và báo Cứu Quốc

  • 18/06/2019 10:06
  • 4646

* Làm báo Suối Reo trong nhà tù Sơn La

Bài viết khác

Cách mạng tháng Mười Nga đến Việt Nam từ bao giờ? (Phần 1)

Cách mạng tháng Mười Nga đến Việt Nam từ bao giờ? (Phần 1)

  • 08/12/2017 00:00
  • 1545

Một trăm năm về trước, ngày 7/11/1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn sê vích đứng đầu là V.I. Lênin, cuộc cách mạng vô sản đã bùng nổ và thành công ở nước Nga. Cuộc cách mạng đó đã tác động tới tiến trình lịch sử nhân loại, lịch sử của nhiều dân tộc và tình cảm, ý thức của những cá nhân riêng lẻ. Nói một cách khác, cuộc cách mạng đó tựa như mặt trời chói lọi “chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất”.