Thứ Năm, 18/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

22/03/2011 11:44 1675
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Tối 20/3, nhằm ngày Giáp Tuất 16/2 âm lịch, lễ tế Xã Tắc cầu cho mưa thuận gió hòa, đất nước bình an, thiên hạ thái bình thời các vua triều Nguyễn đã được tái hiện tại đàn Xã Tắc (thành phố Huế) thu hút hàng nghìn du khách.

Tối 20/3, nhằm ngày Giáp Tuất 16/2 âm lịch, lễ tế Xã Tắc cầu cho mưa thuận gió hòa, đất nước bình an, thiên hạ thái bình thời các vua triều Nguyễn đã được tái hiện tại đàn Xã Tắc (thành phố Huế) thu hút hàng nghìn du khách.

Đoàn Ngự đạo gồm 530 người, trong đó tiền đạo 99 người, trung đạo 223 người và hậu đạo 148 người, xuất phát từ Điện Thái Hòa - Ngọ Môn đến đàn tế Xã Tắc (phường Thuận Hòa, thành phố Huế).

Lễ tế Xã Tắc được mở đầu bằng lễ xuất cung (lễ rước vua đi tế).

Tháp tùng vua là lực lượng quan văn võ, binh lính...

Khi đoàn Ngự đạo rước qua khu dân cư, hàng nghìn người dân đổ ra đường xem.

Đoàn Ngự đạo về đến đàn tế Xã Tắc, vua xuống kiệu bước vào làm lễ.

Nhà vua cùng các quan tiến vào đàn tế. Theo sử liệu, đàn Xã Tắc được xây dựng dưới thời vua Gia Long (1806), do các thành dinh trấn trên cả nước đóng góp đất sạch đắp nên, là nơi để tế thần Đất (xã) và thần Lúa (tắc).

le xa tac

Nhà vua tế lễ cầu cho mưa thuận gió hòa, đất nước bình an, thiên hạ thái bình.

Vua quỳ trước bàn thờ.

Các quan dâng lễ vật lên bàn thờ.

Buổi lễ kết thúc bằng nghi thức dâng hương trước bàn thờ.

Văn Nguyễn

vnexpress.net

Chia sẻ:

Bài nổi bật

Khát vọng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước di nguyện cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc Người “đi xa” (Phần 2 và hết)

Khát vọng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước di nguyện cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc Người “đi xa” (Phần 2 và hết)

  • 12/07/2019 08:46
  • 6218

Nền độc lập dân tộc tồn tại không được bao lâu, thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, chúng nổ súng đánh chiếm Nam Bộ sau đó mở rộng ra cả nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn quốc.

Bài viết khác

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Đông Dương nỗ lực thực hiện các biện pháp khẩn cấp chấn hưng nông nghiệp, đẩy lùi nạn đói năm 1945

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Đông Dương nỗ lực thực hiện các biện pháp khẩn cấp chấn hưng nông nghiệp, đẩy lùi nạn đói năm 1945

  • 21/03/2011 11:17
  • 1803

Trên cương vị là người đứng đầu Chính phủ cách mạng lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh xem đói nghèo cũng là một thứ giặc nguy hiểm như giặc dốt và giặc ngoại xâm.