Thứ Tư, 27/09/2023
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

16/08/2019 10:19 1019
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 14/8 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giá trị lý luận và thực tiễn (1969-2019)".

Hội thảo do Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội Di sản văn hóa Việt Nam phối hợp tổ chức, với sự tham gia của hàng trăm đại biểu là các nhà khoa học, các nhà giáo dục và quản lý. 

Cách đây nửa thế kỷ, Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, chiến sỹ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đã yên nghỉ lúc 9 giờ 47 phút ngày 02/9/1969. Di chúc của Người đã được Bộ Chính trị cho xuất bản và công bố ngay trong ngày Quốc tang.

 

Hội thảo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh- Giá trị lý luận và thực tiễn

Bản Di chúc lịch sử được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ năm 1965 đến năm 1969 và được Người sửa chữa, bổ sung qua các năm. Nội dung bản Di chúc được Người trù tính thấu đáo, vừa cụ thể, vừa bao quát toàn bộ công việc, từ việc riêng cho đến những việc trọng đại của quốc gia, dân tộc, nhân dân.

50 năm qua, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với những giá trị tư tưởng to lớn và đặc sắc đã trở thành Cương lĩnh hành động của toàn Đảng, toàn dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chính vì vậy, Hội thảo "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn (1969-2019)" là một hoạt động thiết thực, có ý nghĩa lớn nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Phát biểu tại Hội thảo, Tiến sỹ Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh khẳng định: Trong những di sản quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng, cách mạng và dân tộc ta, Di chúc là một văn kiện lịch sử có giá trị lý luận và thực tiễn không chỉ cho giai đoạn cách mạng đã qua, mà còn cho cả những chặng đường sắp tới của cách mạng Việt Nam. Đó là những lời căn dặn đầy tâm huyết về khát vọng độc lập, tự do và thống nhất đất nước; về xây dựng một Đảng trong sạch vững mạnh; về chiến lược con người; về kế hoạch xây dựng lại đất nước sau chiến tranh; về tình đoàn kết quốc tế… của một Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân, luôn cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.

Bản Di chúc tổng kết những quan điểm tư tưởng, đồng thời thể hiện rõ những trăn trở, suy tư cũng như những mong mỏi, hy vọng của Người.

Tiến sỹ Vũ Mạnh Hà cho biết, Hội thảo được tổ chức nhằm tập trung làm rõ những giá trị lý luận và thực tiễn của bản Di chúc từ thực tế lịch sử cách mạng Việt Nam 50 năm qua. Trên cơ sở đó tiếp tục khẳng định giá trị thực tiễn của bản Di chúc lịch sử và rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Từ đó, góp phần vào việc tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

 

Toàn cảnh Hội thảo

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã tập trung thảo luận xung quanh một số chủ đề lớn, gồm: Bối cảnh ra đời, quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết, sửa chữa, bổ sung vào bản Di chúc, quá trình công bố và xuất bản Di chúc; công tác trưng bày, tuyên truyền và phát huy giá trị của Di chúc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và hệ thống bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước; Giá trị lý luận và thực tiễn những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đề cập đến trong Di chúc, như: Về giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, về Đảng và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về vấn đề con người và chính sách xã hội đối với con người; về bồi dưỡng thế hệ trẻ, về xây dựng lại đất nước sau chiến tranh, về đoàn kết quốc tế, về xây dựng nền báo chí, xuất bản cách mạng; về vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa…

Tổng kết bế mạc Hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định: Các ý kiến đóng góp, tham luận, thảo luận của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học tại Hội thảo góp phần khẳng định những giá trị trường tồn của bản Di chúc - văn kiện lịch sử vô giá, một di sản văn hóa, quốc bảo của Đảng, nhân dân và dân tộc ta. Đồng thời, Hội thảo cũng làm sáng tỏ nhiều khía cạnh mới trong nhận thức về nội dung, ý nghĩa của Di chúc trong tiến trình đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng ta. "Suy nghĩ về tư tưởng của Bác Hồ, về những dặn dò, tiên lượng của Người chúng ta càng ý thức rõ hơn và cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Người, xứng đáng với nguyện ước của Bác về xây dựng một nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn", Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trương Ngọc Nam nhấn mạnh./.

Hà An

 

https://bvhttdl.gov.vn

Chia sẻ:

Bài nổi bật

Nghiên cứu và trưng bày về văn hóa phi vật thể ở Hoàng thành Thăng Long

Nghiên cứu và trưng bày về văn hóa phi vật thể ở Hoàng thành Thăng Long

  • 27/05/2019 10:56
  • 2551

Trong những năm gần đây, hướng nghiên cứu và phát huy giá trị tại Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long có những chuyển biến cơ bản, tập trung nghiên cứu theo hai hướng: Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Các kế hoạch nghiên cứu luôn hướng tới thể nghiệm kết quả nghiên cứu thông qua những cuộc trưng bày, triển lãm; những thể nghiệm nghi lễ truyền thống; những sự kiện… nhằm phát huy giá trị di sản, mang di sản đến gần công chúng hơn và góp phần quảng bá khu Di sản Hoàng thành Thăng Long.

Bài viết khác

Cần Thơ: Đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với Di tích Địa điểm khảo cổ Nhơn Thành

Cần Thơ: Đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với Di tích Địa điểm khảo cổ Nhơn Thành

  • 15/08/2019 08:32
  • 1100

Ngày 12/8, UBND thành phố Cần Thơ đã có văn bản số 2508/UBND-KGVX gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xin ý kiến thực hiện hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với Di tích Địa điểm khảo cổ Nhơn Thành.