Thứ Bảy, 15/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

02/07/2015 14:14 3469
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Tại Công văn số 2412/BVHTTDL-DSVH, ban hành ngày 17/6/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố, các Bảo tàng, các Khu di tích trực thuộc Bộ VHTTDL về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa, du khách được miễn phí vé tham quan tại bảo tàng và di tích từ ngày 25 đến hết ngày 28/8/2015

Thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2015) và Đại hội thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ II-2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 1324/QĐ-BVHTTDL, ngày 23/4/2015 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL), Bộ VHTTDL yêu cầu lãnh đạo Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Bảo tàng, Ban (Trung tâm) quản lý Khu di sản thế giới và Ban Quản lý di tích thuộc tỉnh/thành; các Bảo tàng, Khu di tích trực thuộc Bộ VHTTDL tập trung thực hiện một số nhiệm vụ:
Chủ động tổ chức, phối hợp tổ chức trưng bày chuyên đề, hoạt động giáo dục tại bảo tàng, di tích với nội dung: Tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giới thiệu những thành tựu và đóng góp của ngành Văn hóa qua 70 năm xây dựng và trưởng thành (1945-2015). Thời gian thực hiện trong tháng 8/2015.
Mở cửa miễn phí vé tham quan cho du khách đến tham quan tại bảo tàng và di tích từ ngày 25-28/8/2015.

Bảo tàng Lịch sử quốc gia sẽ miễn phí cho du khách đến tham quan vào ngày 2/9/2015 theo tinh thần công văn 2412/ BVHTTDL-DSVH của Bộ VHTTDL.

Việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa và Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ II-2015 nhằm phát huy sức mạnh to lớn của Bộ đa ngành, đa lĩnh vực, tạo động lực tinh thần cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành phát huy truyền thống, đề cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội của ngành theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2010-2015).

Minh Vượng

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ:

Bài nổi bật

Nghiên cứu và trưng bày về văn hóa phi vật thể ở Hoàng thành Thăng Long

Nghiên cứu và trưng bày về văn hóa phi vật thể ở Hoàng thành Thăng Long

  • 27/05/2019 10:56
  • 3049

Trong những năm gần đây, hướng nghiên cứu và phát huy giá trị tại Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long có những chuyển biến cơ bản, tập trung nghiên cứu theo hai hướng: Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Các kế hoạch nghiên cứu luôn hướng tới thể nghiệm kết quả nghiên cứu thông qua những cuộc trưng bày, triển lãm; những thể nghiệm nghi lễ truyền thống; những sự kiện… nhằm phát huy giá trị di sản, mang di sản đến gần công chúng hơn và góp phần quảng bá khu Di sản Hoàng thành Thăng Long.

Bài viết khác

Công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê

Công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê

  • 02/07/2015 09:58
  • 1573

Ngày 27-6, tại Di tích Nam Linh Sơn tự, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn (An Giang), đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng lãnh đạo tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Óc Eo - Ba Thê (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) là Di tích Quốc gia đặc biệt.