Chủ Nhật, 14/04/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

18/12/2023 09:51 687
Điểm: 5/5 (1 đánh giá)
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với vai trò và sự nghiệp cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Người đã lựa chọn, ươm mầm những hạt giống đỏ - thế hệ những người cộng sản đầu tiên cho cách mạng Việt Nam, tạo tiền đề cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930). Những chiến sĩ cộng sản kiên trung thế hệ đầu tiên đó đã chiến đấu, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, lãnh đạo Nhân dân tiến hành thắng lợi Cách mạng tháng Tám 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; là nhân tố quan trọng thúc đẩy hoàn thành sự nghiệp đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đổi mới và hội nhập quốc tế.

Nhân kỷ niệm 65 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/1958-12/2023), hướng tới kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trưng bày chuyên đề: “Những hạt giống đỏ”.

 
Trưng bày gồm  hơn 100 tài liệu, hiện vật và nhiều hình ảnh tư liệu quý (hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày) về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về những cán bộ đầu tiên được Bác Hồ ươm mầm, gieo trồng, đào tạo và những chiến sĩ cách mạng đấu tranh trong nhà tù thực dân, đế quốc.
Nội dung trưng bày gồm 2 phần:
PHẦN 1: NGƯỜI ƯƠM MẦM NHỮNG HẠT GIỐNG ĐỎ
Giới thiệu vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với việc đào tạo, ươm mầm những hạt giống đỏ cho cách mạng Việt Nam thông qua tác phẩm cuốn Đường Kách mệnh (Bảo vật quốc gia); các khóa đào tạo huấn luyện chính trị ở Quảng Châu (Trung Quốc); những hình ảnh, tài liệu, hiện vật và câu chuyện về đội ngũ thế hệ cán bộ cách mạng Việt Nam  đầu tiên.
PHẦN 2: KHÍ PHÁCH NGƯỜI CỘNG SẢN
Giới thiệu tài liệu, hiện vật, hình ảnh về sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3/2/1930 gắn với vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng những hạt giống đỏ đầu tiên - học trò xuất sắc của Người.
- Giới thiệu tài liệu, hiện vật, hình ảnh là những kỷ vật, tác phẩm, tài liệu chính trị, câu trích, câu nói nổi tiếng đầy khí phách của những chiến sĩ cách mạng trong nhà tù thực dân, đế quốc. Mặc dù trong điều kiện giam giữ vô cùng khắc nghiệt, bị tra tấn tàn bạo nhưng với khẩu hiệu "Biến nhà tù thành trường học cách mạng". Tại nơi tù ngục này, các Đảng viên đã bí mật thành lập Chi bộ Đảng.  Những cán bộ của Đảng đã cùng nhau trao đổi, biên soạn tài liệu lý luận chính trị,  tổ chức các lớp học văn hóa, lý luận, trau dồi chủ nghĩa Mác Lênin… góp phần quan trọng cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc sau này.
Thông qua trưng bày, giới thiệu tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu thêm về cống hiến của lớp thanh niên trong những năm tháng đầu tiên của cách mạng vô sản ở Việt Nam. Từ đó nhận thức sâu sắc hơn vai trò của những hạt giống đỏ được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh ươm mầm, gieo trồng cho cách mạng Việt Nam. Qua đó, thể hiện sự tri ân đối với thế hệ cha anh đã cống hiến trí tuệ và mạng sống của mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Khơi dậy lòng yêu nước, tự hào về lịch sử dân tộc, quyết tâm học tập, rèn luyện, đóng góp sức mình vào công cuộc bảo vệ và dựng xây đất nước.
Trưng bày mở cửa từ ngày 19/12/2023 đến tháng 3/2024.
Bảo tàng Lịch sử quốc gia trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã quan tâm đưa tin, viết bài về hoạt động này!   
BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA
Để phục vụ cho công tác lưu trữ thông tin rất mong các phóng viên vui lòng gửi lại bài viết đã đăng trên báo theo địa chỉ: Phòng Truyền thông, Đối ngoại -Bảo tàng Lịch sử quốc gia
Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ:

Bài nổi bật

Triển lãm và Hội thảo: “Văn hóa với phát triển và quảng bá du lịch”

Triển lãm và Hội thảo: “Văn hóa với phát triển và quảng bá du lịch”

  • 04/07/2019 15:47
  • 2531

Nhân kỷ niệm Tuần lễ Du lịch Văn hóa Trung Quốc tại Việt Nam, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức triển lãm, giới thiệu những sản phẩm văn hóa đến từ 5 bảo tàng thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), đồng thời tổ chức hội thảo về chủ đề trên tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Bài viết khác

Bảo tàng Lịch sử quốc gia thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Bảo tàng Lịch sử quốc gia thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

  • 14/12/2023 10:03
  • 435

Bảo tàng Lịch sử quốc gia đang có nhu cầu lựa chọn đơn vị có chức năng đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá tài sản công sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, cụ thể như sau: