Thứ Bảy, 21/05/2022
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

25/09/2020 15:20 847
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Từ ngày 15/9 đến ngày 20/9/2020, gần 700 học viên của các lớp Cao cấp lý luận chính trị (Học viện Chính trị khu vực I thuộc Học viện Chính trị Quốc gia) hệ tập trung khóa học 2020-2021 đã tham gia chương trình tham quan, học tập tại BTLSQG với chủ đề “Đường lối Cách mạng Việt Nam” và “Khám phá Bảo vật quốc gia”.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia đào tạo cán bộ quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học, lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội, là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học, lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Chính vì thế, nội dung chương trình tham quan học tập lần này được xây dựng bám sát với nội dung học tập, giảng dạy của Học viện, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn để học viên có cái nhìn thực tế hơn và nhận thức sâu sắc hơn các vấn đề lịch sử thông qua nội dung, hiện vật trưng bày BTLSQG.

 

Học viên lớp CCLLCT tham quan trưng bày chủ đề “Đường lối Cách Mạng Việt Nam”

Với chủ đề “Đường lối cách mạng Việt Nam”, thông qua những hiện vật, sưu tập hiện vật tiêu biểu như: tác phẩm Đường Kách Mệnh, sưu tập truyền đơn, báo chí, chỉ thị, nghị quyết trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự kiện Đại thắng mùa Xuân năm 1975... học viên các lớp CCLLCT đã được tìm hiểu kỹ hơn về: Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam; Các phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX; Đường lối đấu tranh giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám; Ngày Độc lập 2-9; Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975) và Đường lối Đổi mới đất nước từ 1986 đến nay...

 

Học viên lớp CCLLCT khóa 2020-2021 tham quan chuyên đề “Ngày độc lập 2-9”

Đây cũng chính là những nội dung lý thuyết các học viên đã, đang và sẽ tiếp tục học trong chương trình học của Học viện. Một lần nữa, những lý thuyết ấy được chia sẻ, giới thiệu trực quan trong chương trình tham quan, học tập tại BTLSQG. Đặc biệt, các học viên được tìm hiểu về 03 bảo vật quốc gia gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh thời kỳ cận - hiện đại đó là:“ Đường Kách mệnh”; “Nhật ký trong tù (Ngục trung nhật ký)” và “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”. Những nội dung được giới thiệu đã giúp các học viên thấy được giá trị của đường lối Cách Mạng và tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như giá trị của những di sản vô giá gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của Người trong kho tàng di sản dân tộc.

 

Học viên tham quan trưng bày chủ đề “Khám phá Bảo vật quốc gia”

Tiếp đến các học viên được tham quan, tìm hiểu về chủ đề “Khám phá Bảo vật quốc gia” với những bảo vật độc đáo có niên đại từ thời kỳ dựng nước đến triều Nguyễn.  

 
 

Các học viên quan sát kỹ các hiện vật, sưu tập hiện vật tại BTLSQG

Chương trình tham quan, học tập thực tế của học viên các lớp CCLLCT tại BTLSQG với việc kết hợp giữa lý luận và thực tiễn đã phần nào giúp các học viên hiểu hơn về truyền thống cách mạng, tinh thần đấu tranh anh dũng của các thế hệ cha anh cũng như những giá trị “vô giá” của các di sản đang lưu giữ, trưng bày tại BTLSQG. Đồng thời, giúp học viên các lớp CCLLCT của Học viên Chính trị Khu vực I (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) nói riêng và công chúng nói chung có thể hiểu hơn về vị trí, vai trò của BTLSQG trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản dân tộc.

 

Học viên lớp CCLLCT chụp ảnh lưu niệm tại BTLSQG

Lê Liên (Phòng GDCC)

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ:

Bài nổi bật

Triển lãm và Hội thảo: “Văn hóa với phát triển và quảng bá du lịch”

Triển lãm và Hội thảo: “Văn hóa với phát triển và quảng bá du lịch”

  • 04/07/2019 15:47
  • 1404

Nhân kỷ niệm Tuần lễ Du lịch Văn hóa Trung Quốc tại Việt Nam, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức triển lãm, giới thiệu những sản phẩm văn hóa đến từ 5 bảo tàng thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), đồng thời tổ chức hội thảo về chủ đề trên tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Bài viết khác

Bảo tàng Lịch sử quốc gia với việc trưng bày, phát huy giá trị Cách mạng tháng Tám năm 1945

Bảo tàng Lịch sử quốc gia với việc trưng bày, phát huy giá trị Cách mạng tháng Tám năm 1945

  • 22/09/2020 15:40
  • 1100

Chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam tháng 9/2011, Bảo tàng Lịch sử quốc gia là nơi lưu giữ, trưng bày, giới thiệu lịch sử Việt Nam từ thời Tiền sử đến ngày nay thông qua hệ thống gần 250.000 hiện vật, tài liệu quý giá, trong đó có 20 hiện vật là Bảo vật quốc gia (tính đến 2020).