Thứ Sáu, 19/08/2022
 • Tiếng Việt
 • English
 • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Đại tướng Mai Chí Thọ - Một nhân cách lớn
 • 13/07/2022 11:54

Đại tướng Mai Chí Thọ - Một nhân cách lớn

Hình ảnh đọng lại trong lòng Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ về Đại tướng Mai Chí Thọ là hình ảnh của một lãnh đạo gần gũi, thân thương, chí tình chí nghĩa. Nhân dân nhớ tới đồng chí đó là người cán bộ giản dị, gương mẫu, trung thành tận tụy, sẵn sàng chiến đấu hi sinh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • 159

Xứ Quảng Nam xưa: Sự kiện lớn năm 1471
 • 13/07/2022 11:34

Xứ Quảng Nam xưa: Sự kiện lớn năm 1471

Năm 1402, nhà Hồ đốc sức quân dân mở đường thiên lý vào nam, đặt nhiều dịch quán, đưa quân thủy bộ áp sát biên giới, buộc vua Chăm là Ba Đích Lại giao quyền cai quản Chiêm Ðộng (nay là phần lớn Quảng Nam và TP.Ðà Nẵng) và Cổ Lũy Ðộng (nay là phần lớn tỉnh Quảng Ngãi).

 • 102

Xứ Quảng Nam xưa: Những biến động lịch sử Việt - Chăm
 • 12/07/2022 14:36

Xứ Quảng Nam xưa: Những biến động lịch sử Việt - Chăm

Ngay sau khi vương quốc Chăm được thành lập (192), đặc biệt là sau khi vua Chăm Phạm Văn mở rộng cương thổ đến vùng Hoành Sơn (đèo Ngang), mối quan hệ giữa triều đình phong kiến Chăm và tập đoàn cai trị phong kiến Trung Hoa lúc bấy giờ đang đặt ách đô hộ trên lãnh thổ Âu Lạc (Bắc bộ và Bắc Trung bộ ngày nay) vô cùng phức tạp và hầu như không mấy yên bình

 • 112

Kim tự tháp Ai Cập đầu tiên
 • 12/07/2022 14:22

Kim tự tháp Ai Cập đầu tiên

Kim tự tháp bậc thang Djoser là kim tự tháp lâu đời nhất ở Ai Cập. Nó được xây dựng cách đây khoảng 4.700 năm tại di chỉ khảo cổ Saqqara với sáu tầng trên mặt đất và một loạt đường hầm bên dưới.

 • 230

Từ tác phẩm “Tự chỉ trích” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ suy nghĩ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay
 • 11/07/2022 11:07

Từ tác phẩm “Tự chỉ trích” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ suy nghĩ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay

Nhân dịp 110 năm Ngày sinh của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912-9/7/2022) chúng ta đọc lại tác phẩm "Tự chỉ trích", suy ngẫm, thấm thía những luận điểm về tự phê bình và phê bình, tham khảo phương pháp luận khoa học, thế giới quan và nhân sinh chính trị đúng đắn để tiếp tục công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay.

 • 200

Xứ Quảng Nam xưa: Chiêm Động, Cổ Lũy Động - vùng đất đặc biệt
 • 11/07/2022 10:25

Xứ Quảng Nam xưa: Chiêm Động, Cổ Lũy Động - vùng đất đặc biệt

Trong bộ sách Dư địa chí, Nguyễn Trãi chép về ranh giới phía nam của nước Đại Việt vào thời đầu nhà Hậu Lê như sau:
“Nam giới xưa là nơi nội bạn của châu Bắc cảnh, thuộc bộ Việt Thường. Thời nội thuộc bị Chiêm lấy mất, chia làm Chiêm Chiêm, Chiêm Lũy. Đông và bắc tiếp giáp Thuận Hóa, tây và nam thông với Chiêm Thành. Có 3 lộ phủ, 9 thuộc huyện, 97 làng xã. Đấy là phên dậu thứ 5 về phương Nam” (Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1976, tr.235).

 • 109

Lịch sử xe đạp
 • 07/07/2022 11:38

Lịch sử xe đạp

Hẳn ai cũng cho rằng một phát minh đơn giản như xe đạp sẽ có một lịch sử chẳng hề phức tạp. Nhưng hóa ra, phát minh rất phổ biến này lại có nhiều tranh cãi và thông tin sai lệch.

 • 153

Xứ Quảng Nam xưa: Cư dân Chăm trên đất Quảng Nam xưa
 • 07/07/2022 10:30

Xứ Quảng Nam xưa: Cư dân Chăm trên đất Quảng Nam xưa

Vào thời kỳ Tần - Hán, cũng như các bộ của quốc gia Âu - Lạc ở phía bắc (nay là Bắc bộ và Bắc Trung bộ), vùng đất phía nam đèo Ngang đã lệ thuộc sự cai trị của phong kiến Trung Hoa, ít ra là trên danh nghĩa

 • 99

Xứ Quảng Nam xưa: Cư dân Sa Huỳnh trên đất Quảng Nam xưa
 • 06/07/2022 10:39

Xứ Quảng Nam xưa: Cư dân Sa Huỳnh trên đất Quảng Nam xưa

Cho đến nay, nhóm cư dân đầu tiên mà ta biết được đã từng sinh sống trên vùng đất Quảng Nam xưa là cư dân Sa Huỳnh và cùng với họ là sự hiện diện của văn hóa Sa Huỳnh.

 • 156

Xứ Quảng Nam xưa ở đâu?
 • 05/07/2022 09:11

Xứ Quảng Nam xưa ở đâu?

'Xứ Quảng Nam xưa' trong loạt bài viết này cơ bản là vùng đất kéo dài từ phía nam đèo Hải Vân đến phía bắc đèo Cả, nay là TP.Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

 • 207