Thứ Năm, 29/02/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Khám phá kỳ quan cổ đại bị lãng quên
  • 26/04/2013 00:00

Khám phá kỳ quan cổ đại bị lãng quên

Điều bất ngờ là ở niên đại 9.000 trước công nguyên, người xưa đã thể hiện kỹ thuật khá cao.

  • 274

Ngắm tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của loài người.
  • 08/04/2013 00:00

Ngắm tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của loài người.

Ngay khi kỹ thuật chế tác còn thô sơ, người tiền sử đã biết sáng tạo nghệ thuật. Khát khao vươn tới cái đẹp tồn tại từ trong tiềm thức sơ khai.

  • 345

Phát hiện xương khủng long hóa thạch hoàn chỉnh tại Đức
  • 18/08/2010 00:00

Phát hiện xương khủng long hóa thạch hoàn chỉnh tại Đức

Các nhà địa chất Đức vừa phát hiện và khai quật được một bộ xương khủng long hóa thạch khá hoàn chỉnh.

  • 283