Thứ Năm, 18/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

24/11/2013 00:00 340
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, khai quật tại di tích Vườn Chuối, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức từ ngày 01-15/12/2013.
Dấu tích lò thời văn hóa Đồng Đậu

Diện tích khai quật là 100m². Chủ trì khai quật là bà Lâm Thị Mỹ Dung, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội giữ gìn, bảo quản; khi bàn giao phải có biên bản giao nhận, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 3 tháng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phải có báo cáo sơ bộ và sau 1 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Được biết, trong các hố khai quật ở Vườn Chuối (Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội) trước đây gần như tại hố nào cũng phát hiện được những di tích và di vật văn hóa Đông Sơn (khoảng 2.000 năm trước) và trong tầng văn hóa Đồng Đậu (khoảng 3.000 năm trước). Đây là một di tích có ‎nghĩa rất quan trọng đối với ngành khảo cổ trong nước.

Phương Anh

baodientu.chinhphu.vn

Chia sẻ: