Thứ Bảy, 21/05/2022
 • Tiếng Việt
 • English
 • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Tư liệu các công ty Đông Ấn Hà Lan và Anh về Kẻ Chợ - Đàng Ngoài thế kỷ XVII
 • 12/06/2012 17:28

Tư liệu các công ty Đông Ấn Hà Lan và Anh về Kẻ Chợ - Đàng Ngoài thế kỷ XVII

Tác giả: Hoàng Anh Tuấn; NXB: Hà Nội; Khổ sách: 16x24 cm; Số lượng: 731 tr.; Xuất bản: 2010.

 • 184

Biển Đông và hải đảo Việt Nam
 • 05/06/2012 23:23

Biển Đông và hải đảo Việt Nam

Tác giả: Nhiều tác giả; Nxb: Tri thức; Khổ sách: 13x19cm; Số lượng: 164 tr.; Xuất bản: 2010.

 • 183

Kỷ yếu Cù Lao Chàm vị thế - tiềm năng và triển vọng.
 • 28/05/2012 16:36

Kỷ yếu Cù Lao Chàm vị thế - tiềm năng và triển vọng.

Tác giả: Nhiều tác giả; UBND thị xã Hội An xuất bản; Khổ sách: 15.5x22cm; Số lượng: 311 tr; Xuất bản: 2007.

 • 191

Kiến trúc phố cổ Hội An Việt Nam
 • 23/05/2012 17:58

Kiến trúc phố cổ Hội An Việt Nam

Tác giả: Nhiều tác giả; Nhà xuất bản: Thế giới; Khổ sách: 21x29,7cm; Số lượng: 244 tr.; Xuất bản: 2006.

 • 188

Thương cảng Vân Đồn: Lịch sử, tiềm năng kinh tế và các mối giao lưu văn hóa.
 • 21/05/2012 16:31

Thương cảng Vân Đồn: Lịch sử, tiềm năng kinh tế và các mối giao lưu văn hóa.

Tác giả: Nhiều tác giả; Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội; Khổ sách: 19x29 cm; Số lượng: 622 tr.; Xuất bản: 2008.

 • 185

Phố Hiến kỷ yếu hội thảo khoa học
 • 16/05/2012 16:09

Phố Hiến kỷ yếu hội thảo khoa học

Tác giả: Nhiều tác giả, Nxb: Sở Văn hóa Thông tin-thể thao Hải Hưng; Khổ sách: 16x22cm; Số lượng: 251 tr; Xuất bản: 1994.

 • 195

Khảo cổ học vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam
 • 10/05/2012 23:54

Khảo cổ học vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Khắc Sử; Nxb: Khoa học Xã hội; Khổ sách: 19x27cm; Số lượng: 630 tr; Xuất bản: 2005

 • 177

Người Việt với biển
 • 08/05/2012 15:51

Người Việt với biển

Tác giả: Nguyễn Văn Kim; Nxb: Thế giới; Khổ sách: 16x24 cm; Số lượng: 606 tr.; Xuất bản: 2011.

 • 185

Biển với người Việt cổ
 • 03/05/2012 23:56

Biển với người Việt cổ

Nhiều tác giả; Nxb: Văn hóa - Thông tin; Khổ sách: 13x19cm; Số lượng: 324 tr; Xuất bản: 1996

 • 178

Di tích Lịch sử - Văn hóa Thương cảng Vân Đồn
 • 24/04/2012 22:09

Di tích Lịch sử - Văn hóa Thương cảng Vân Đồn

Tác giả: Ban Quản lý các di tích trọng điểm Quảng Ninh; Nxb: Khoa học xã hội; Khổ sách: 14,5x20,5cm; Số lượng: 436 tr; Xuất bản: 2010

 • 182